Portál farmáře, registr vinic, zatřiďování vína - odstávka provozu - POZOR

9. 6. 2022

Portál farmáře, registr vinic, zatřiďování vína - odstávka provozu - POZOR

období od 1. 7. do 10. 7. 2022 je plánovaná generální odstávka systémů a aplikací MZe z důvodu nutné aktualizace. V tomto termínu budou systémy a aplikace MZe nedostupné a nebude moci se k nim přihlásit. Současně bude nefunkční i hlavní stránka MZe Portál eAGRI - resortní portál Ministerstva zemědělství a stránka Portálu farmáře Portál farmáře (eAGRI). S ohledem na to že nbude také funkční zatřiďování vína prostřednictvím portálu farmáře, je nutné proces zatřiďování uzpůsobit tak, aby odstávka způsobila, co nejmenší problémy všem.

  1. V tomto období budeme přijímat do Komise SZPI jen vzorky s fyzickými (papírovými) žádostmi o zatřídění vína vč. originálů laboratorních rozborů (podpis, razítko). Všem laboratořím jsem info rovněž posílal a o této skutečnosti vědí – tedy že nebude možné v tomto období přes PF výsledky zasílat/zadávat a relevantní budou jen originály protokolů.
  2. Upozornění je hned na úvodní stránce SZPI: https://www.szpi.gov.cz/ a po rozkliknutí detailně pak: https://www.szpi.gov.cz/clanek/oznameni-tykajici-se-prijmu-vzorku-do-komise-pro-hodnoceni-a-zatridovani-vin.aspx
  3. Je tře připomenou aby vinaři nevozily velké množství vzorků dopředu. Je nutné uvědomit si, že se jedná pouze o 3 pracovní dny a navíc prázdninový provoz.
  4. Příjemci vína budou v tomto období hlásit dovozy vždy na místě příslušný inspektorát SZPI dle návodu, který bude rozeslán na e-mailové adresy příjemcům, které jsou v Registru evidovány. Pro jistotu návod zasílám ještě v příloze.
  5. Celá věc bude ošetřena tak, že se do PF nebude možné vůbec přihlásit a při pokusu o přihlášení se bude navíc zobrazovat i odkaz na web SZPI, jak postupovat – tedy v souvislosti se zatřiďováním v Komisi.

Podrobnosti v přílohách: