O svazu

Svaz vinařů České republiky

Se podílí na legislativním procesu "vinařského zákona" a předpisů EU. Je vydavatelem časopisu Vinařský obzor. (www.vinarskyobzor.cz). Členem SV ČR jsou právnické i fyzické osoby podnikající v uvedených oborech a drobní vinaři prostřednictvím vinařských spolků v obcích.

K cílům práce SV ČR v současnosti patří práce na stále se vyvíjejícím legislativním procesu vinařského zákona, jeho prováděcích předpisech a zajištění zájmů SV ČR ve vztahu ke strukturám Evropské unie. Důležité je vytvoření přibližně stejných soutěžních podmínek pro všechny právnické a fyzické osoby v oboru (SV ČR se podílel na novém vinařském zákonu, který je v současnosti již v platnosti) a tvrdé postihy přestupků proti těmto předpisům. Výsledkem by měla být rentabilita vinohradnictví a vinařství v ČR, která se projeví i urychlenou obnovou vinic. SV ČR je každoročním garantem Mezinárodní soutěže vín Grand Prix Vinex a garantem nominačních oblastních výstav vín.

Na mezinárodní úrovni, především v rámci Evropy, se SV ČR zaměří na aplikaci předpisů EU. Aby bylo dosaženo ochrany našich zájmů v EU, musí se SV ČR soustředit nejenom na oficiální zastoupení EU, ale také na osobní kontakty se zástupci profesních vinařských svazů v jednotlivých členských zemích (především v sousedním Rakousku a Německu, které v rámci EU hájí v podstatě i naše zájmy), stejně jako na spolupráci se Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem. SV ČR je plně začleněn do nevládních struktur EU a aktivně se podílí na rozhodujícím procesu v rámci výboru pro víno při COPA/COGECA. Ze zřetele nelze pustit samozřejmě ani OIV.

Členům SV ČR jsou poskytovány slevy na Grand Prix Vinex (50% účastnického poplatku), zasílání informací v tištěné podobě, distribuce publikací vydaných SV ČR (Přehled odrůd, Vinařský slovník, apod.), výrazné slevy na komerčně vydané publikace (Vinařská evidence, Vinařská evidence a vinařská legislativa - CD-ROM, apod.) v režii SV ČR je každodenní zasílání elektronických informací z dění v komoditě víno, telefonický servis a celkový servis související s vinohradnictvím a vinařstvím.