Zvýšení mezní hodnoty přirozeného obsahu alkoholu - sklizeň 2022

26. 9. 2022

Zvýšení mezní hodnoty přirozeného obsahu alkoholu - sklizeň 2022

Svaz vinařů České republiky podal dne 23. 9. 2022 žádost a Ministerstvo zemědělství dne 26. 9.2022 informovovalo, že využilo možnosti výjimky vyplývající z přílohy VIII části I písmena A bodu 3 NEPaR (EU) č. 1308/2013 a povolilo pro vinařský rok 2022/2023 zvýšení mezní hodnoty přirozeného obsahu alkoholu (na 3,5 % objemových ve vinařské zóně A a 2,5 % objemových ve vinařské zóně B).

 

Opatření obecné povahy bylo na úřední desku MZe vyvěšeno 26. 9. 2022, pod č.j. 56157/2022-18124.

Zvýšení mezní hodnoty přirozeného obsahu alkoholu se předkládá z důvodu umožnění dřívější sklizně za účelem zajištění možnosti zpracování hroznů. Mezní hodnoty přirozeného obsahu
alkoholu nesmí překročit:
a) 3,5 % objemových ve vinařské zóně A (což odpovídá 5,8°NM)
b) 2,5 % objemových ve vinařské zóně B. (což odpovoídá 4,2°NM)

Z důvodu, že hrozny, mošt, mošt v procesu kvašení, mladé víno a víno jsou z právního hlediska považovány za různé výrobky, je možné například obohacení hroznového moštu a následné přikyselení produktu víno. Pokud přikyselení probíhá ve fázi moštu, může dojít k obohacení ze zákonných důvodů až po zahájení fermentace; podle toho, je-li mošt obohacen, může přikyselení proběhnout až v jiné fázi produktu.