Obohacování - zvyšování cukernatosti ročníku 2020

5. 10. 2020

Obohacování - zvyšování cukernatosti ročníku 2020

Svaz vinařů České republiky podal, dne 30. 9. 2020 žádost na Ministerstvo zemědělství ČR pro vydání opatření obecné povahy, pro možnost zvýšení mezní hodnoty obsahu alkoholu v moštu o 0,5 % obj. oproti běžným podmínkám při zvyšování cukernatosti moštu (obohacování), v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 1308/2013, přílohy VIII, bodu A, odst. 3.  Ministerstvo zemědělství tuto žádost promptně projednalo a již dne 5.10.2020 vydalo opatření obecné povahy.

Opatření obecné povahy ke stažení z webu ministerstva zemdělství.

Zvýšení mezní hodnoty přirozeného obsahu alkoholu se předkládá z důvodu umožnění dřívější sklizně za účelem zajištění možnosti zpracování hroznů. Mezní hodnoty přirozeného obsahu
alkoholu nesmí překročit:
a) 3,5 % objemových ve vinařské zóně A (což odpovídá 5,8°NM)
b) 2,5 % objemových ve vinařské zóně B. (což odpovoídá 4,2°NM)

Přikyselování a obohacování, kromě odchylek, jež stanoví Komise postupem podle čl. 75 odst. 2, jakož i přikyselování a odkyselování jednoho a téhož výrobku, se vzájemně vylučují.

Z důvodu, že hrozny, mošt, mošt v procesu kvašení, mladé víno a víno jsou z právního hlediska považovány za různé výrobky, je možné například obohacení hroznového moštu a následné přikyselení produktu víno. Pokud přikyselení probíhá ve fázi moštu, může dojít k obohacení ze zákonných důvodů až po zahájení fermentace; podle toho, je-li mošt obohacen, může přikyselení proběhnout až v jiné fázi produktu.