Výsledky sklizně révy vinné za rok 2022

3. 3. 2023

Výsledky sklizně révy vinné za rok 2022

Svaz vinařů České republiky provedl koncem roku 2022 v pořadí již 27. výběrové šetření ke sklizni hroznů. Data o sklizni hroznů v ČR tak mapuje více než čtvrtstoletí. Tentokráte proběhlo zjišťování u 73 členských podniků s celkovou plochou 4 321 ha plodných vinic (25,6 % plochy plodných vinic ČR), s 25 291 t sklizených hroznů, z toho bylo 9 535 t hroznů prodáno, a celkem 18 837 t tuzemských hroznů bylo nakoupeno a byly zjištěny následující výsledky sklizně moštových hroznů v ČR v roce 2022

Kompletní zpráva o Sklizeň moštových hroznů 2022  ke stažení.