Vinaři a zástupci vlády se sešli na prvním celostátním vinařském kongresu

25. 1. 2023

Vinaři a zástupci vlády se sešli na prvním celostátním vinařském kongresu

Prostory zámecké jízdárny ve Valticích se v pondělí 23. ledna staly dějištěm historicky prvního Celostátního vinařského kongresu. Na něm se sešlo na 350 zástupců vinařské komunity s politickými reprezentanty a zástupci státní správy a společně se snažili formulovat témata pro budoucnost oboru, jejich hlavní směry a také způsoby řešení nejpalčivějších problémů.

V první části programu vystoupil předseda vlády České republiky prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., který vnímá význam oboru pro celou republiku. Vyjádřil vinařům plnou podporu a ocenil zejména to, že se bez ohledu na názorovou pestrost dokázali sejít a společně diskutovat nad společnou budoucností. I díky takovému přístupu má tak vláda jasného partnera, který dopomůže k hledání takových opatření, která vinařům dlouhodobě pomohou. Na to ve svém projevu navázali také ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekulaministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR.

„Na kongresu se sešla opravdu široká škála subjektů, tedy od těch nejmenších vinařů až po vinařské podniky s produkcí v milionech litrů vína, zástupci různých vinařských spolků, kterým naslouchali a ke kterým promlouvali zákonodárci a klíčoví pracovníci státní správy. Jsem rád, že politici nejenom přijali naše pozvání, ale že pan premiér i ministři s námi našli společnou řeč a zájem o rozvoj a podporu našeho oboru. Budoucnost založená na prosperitě vyžaduje spolupráci všech a napříč všemi úrovněmi, které se pěstování révy a výroba vína dotýká. Také proto chceme tento formát opakovat a uskutečnit ho alespoň vždy jednou za čtyři roky,“ sdělil PhDr. Martin Chlad, prezident Svazu vinařů ČR, který kongres zorganizoval a tlumočil na něm stanoviska vinařské obce. „Společnou vůli a jednotu spolupracovat nacházíme. Následovat teď musí konkrétní kroky, které tuto vůli potvrdí a přemění v hmatatelné výsledky,“ dodal Martin Chlad.

Druhá část již byla věnovaná odborné problematice a se svými příspěvky vystoupili významní zástupci oboru. Odstartoval ji vinař a přední český odborník v oboru vinařství, vinohradnictví a šlechtění révy vinné Doc. Ing. Miloš Michlovský, Dr.Sc. na téma významu a možností šlechtění v aktuálních podmínkách. Pokračoval Vilém Kraus, uznávaný vinohradník a pěstitel štěpovaných sazenic révy vinné s tématem ekologizace, rezistentních odrůd, systému efektivní práce na vinici, udržitelné techniky atd. Dále prof. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D., vedoucí Ústavu Vinohradnictví a vinařství na ZF Mendelu, který přiblížil udržitelnou produkci vína, moderní technologie nebo možnosti aplikovaného výzkumu. Tento blok uzavřela Národní someliérka ČR Klára Kollárová se svým příspěvkem k tématu víno a jeho příležitosti v tuzemském i mezinárodním kontextu a společenské odpovědnosti. Následoval prostor pro diskuzi, do které se mohli přihlásit zájemci z řad přítomných posluchačů a společenská část, kde se degustovala moravská a česká vína a k ochutnání byly kvalitní potraviny oceněné značkou Regionální potravina a Klasa, které zprostředkoval Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).

Nedílnou součástí programu byla také zmínka a podpora odkazu prof. Ing. Viléma Krause CSc., nestora vinařství v České republice. Kongresem tak odstartovala série akcí, kdy se v následujícím roce a půl, u příležitosti sto let od jeho narození, bude tento odkaz dále připomínat.

Akce se zúčastnili a z titulu své funkce také vyjádřili kompetenci a připravenost dále spolupracovat s vinařským oborem na společné tvorbě budoucnosti a zejména pak jeho progresu Ing. Michal Kučera – předseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Jan Grolich – hejtman Jihomoravského kraje, Ing. Daniel Jurečka – ústřední ředitel Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Ing. Martin Klanica – ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Ing. Petr Dlouhý, MBA – generální ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu.

Kongres pořádal Svaz vinařů ČR ve spolupráci s Národním vinařským centrem a Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně, za významné podpory Vinařského fondu ČR a Jihomoravského kraje. Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství Zdeněk Nekula.  Generálním partnerem byl Vinařský ráj, obchod se vším, co vinař potřebuje.

Galerie fotografií

Tisková zpráva ke stažení