"Rozvoj turistické infrastruktury Jihomoravského kraje - Karavanová stání 2023".

15. 1. 2023

 "Rozvoj turistické infrastruktury Jihomoravského kraje - Karavanová stání 2023".

Rada Jihomoravského kraje schválila dne 11. 1. 2023 Dotační program "Rozvoj turistické infrastruktury Jihomoravského kraje - Karavanová stání 2023".

Cílem dotačního programu je podpořit vznik chybějící doprovodné turistické infrastruktury v Jihomoravském kraji v návaznosti na rostoucí popularitu cestování s obytnými auty a přívěsy.

Účelem dotace je podpořit projekty investičního, neinvestičního a kombinovaného charakteru pro vznik karavanového stání pro obytné automobily a obytné přívěsy, včetně vybavení servisní technologií a terénních úprav.

Jedná se o parkoviště vyhrazené pro stání a zároveň umožňující využití vozidla jeho posádkou pro krátkodobý pobyt (obvykle 24 – 72 hodin). Součástí stání je rovněž zařízení pro likvidaci obsahu chemických WC, odvodu odpadních vod a další zařízení nutná pro provoz obytného vozidla, jako je zdroj pitné i oplachové vody, sběrné nádoby na komunální odpad, případně přípojka k elektrické síti a další vybavovací prvky (značení, platební automat, kamerový systém, závory, oplocení, případně další prvky uvedené v položkovém rozpočtu předloženého projektu). Minimální prostor pro jedno obytné auto je 9 m x 5 m a pro obytný přívěs 16 m x 5 m. 

Minimální výše dotace: 100 000,- Kč. Maximální výše dotace: 300 000,- na jedno karavanové stání vč. servisní technologie, příp. 500 000,- Kč na dvě karavanová stání vč. servisní technologie.

Více informací zde. 

Vyřizuje:  

Mgr. Soňa Šírová, tel. 541 651 339, e-mail: sirova.sona@jmk.cz 
Ing. Ivana Lukášková, tel. 541 651 343, e-mail: lukaskova.ivana@jmk.cz

Dotační program ke stažení