Projekt Režim ostatní státy (Srbsko)

9. 8. 2018

Projekt Režim ostatní státy (Srbsko)

V reakci na situaci nedostatku pracovních sil na českém trhu práce a dlouhodobý zájem českých zaměstnavatelů o zaměstnávání pracovníků Ministerstvo průmyslu a obchodu tímto podává informaci o spuštění příjmu žádostí v rámci projektu Režim ostatní státy (Srbsko), ke kterému dojde dne 13. 08. 2018 v 09:00.

V reakci na situaci nedostatku pracovních sil na českém trhu práce a dlouhodobý zájem českých zaměstnavatelů o zaměstnávání pracovníků ze Srbska byl Režim ostatní státy usnesením vlády č. 416 ze dne 22. června 2018 rozšířen o Srbsko (dále jen „Režim Srbsko“) s roční kapacitou 2000 žádostí o zaměstnanecké karty. Režim je zaměřen na státní občany Srbska, na jejichž pracovní sílu dlouhodobě cílí poptávka českých zaměstnavatelů. Vzhledem k tomu, že Režim Srbsko je součástí projektu Režim ostatní státy, jednotlivé žádosti přímých zaměstnavatelů budou posuzovány na základně stejných podmínek, jako žádosti o zařazení do Režimu Mongolsko a Filipíny.
Zprávu o spuštění příjmu žádostí v rámci Režimu ostatní státy (Srbsko) je rovněž vyvěšen na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (viz níže přiložený odkaz):

 

Více info na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu


Soubory ke stažení: