Změny v platnosti povolení pro výsadbu révy

13. 1. 2022

Změny v platnosti povolení pro výsadbu révy

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje pěstitele révy o změnách v platnosti udělených povolení výsadeb z důvodu pandemie Covid-19. Změny se týkají již udělených povolení pro novou a opětovnou výsadbu.

V souvislosti s pandemií Covid-19 přistoupila Evropská unie k  řešení složité situace v oblasti platných povolení pro výsadbu révy vinné vydáním nového Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2117.

Na základě této legislativy ÚKZÚZ  informuje držitele povolení jež expirovala v roce 2020 a 2021 o automatickém prodloužení platnosti  povolení pro novou i opětovnou výsadbu, a to do 31. 12. 2022.

V případech nevyužití povolení pro novou/opětovnou výsadbu je nutno oznámit nevyužití povolení do termínu 28. 2. 2022. V případě nedodržení tohoto termínu hrozí držiteli sankce.

Zároveň  lze nově využít možnost zpětvzetí podaného oznámení o nevyužití pro novou/opětovnou výsadbu z předchozího období a následně využít povolení v prodloužené lhůtě do 31. 12. 2022.

Obě změny týkající se nevyužití nové a opětovné výsadby je možné zaslat v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky nebo emailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem či písemně poštou na adresu ÚKZÚZ, Oddělení registru vinic, do termínu 28. 2. 2022.

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí