Změna na pozici ředitele Národního vinařského centra

15. 11. 2022

Změna na pozici ředitele Národního vinařského centra

Na základě výběrového řízení rozhodla s účinností od 1. 12. 2022 správní rada o jmenování Ing. Lubomíra Maťáka na pozici ředitele Národního vinařského centra. Ing. Maťák nahradí dlouholetého ředitele centra Ing. Pavla Kršku.

Aktuálně Národní vinařské centrum v souladu s chystanou vinařskou koncepcí rozšiřuje své aktivity, doplňuje pracovní pozice a definuje nové cíle. Mezi úkoly nového ředitele tak budou kromě technického zajištění vinařských soutěží, organizace Salonu vín, podpory vinařské turistiky a dosavadního systému vinařského vzdělávání patřit také širší marketingové aktivity na poli pořádání vinařských a vzdělávacích akcí, online marketingu či aktivit na podporu exportu našich vín. Změny nastanou i ve financování Národního vinařského centra, které bude další z kompetencí nového vedení. Vedle vlastních příjmů organizace a hospodaření s prostředky přidělenými Vinařským fondem a tržbami za aktivity převedenými ze Svazu vinařů ČR (Vinařství roku, Oenoforum atd.) bude jedním z úkolů ředitele také hledání nových zdrojů mimo zavedené kanály. 

Ing. Lubomír Maťák přichází z bankovního sektoru, kde měl jako bankovní odborník pro korporátní klienty podnikající v zemědělství mj. na starosti financování investičních plánů a rozvojových aktivit pro velké a střední vinařské podniky v Jihomoravském kraji. Zároveň navázal na historické zkušenosti malovinaře a před dvěma lety inicioval vznik malého rodinného vinařství, na jehož chodu a řízení se stále dílčím způsobem podílí. V pozici zastupitele a radního města také spolupracoval na rozvoji vinařství a vinohradnictví ve Velkých Bílovicích.

Ing. Pavel Krška vedl Národní vinařské centrum od roku 2005 a za ta léta se týmu pod jeho vedením podařilo například zvyšovat návštěvnost degustační expozice Salonu vín a získat s ním opakovaně ocenění TOP vinařský cíl, vytvořit pro něj systém Národní soutěže vín, která a zdaleka nejen ona je hodnocena na počítačovém systému ELWIS, který Národní vinařské centrum vyvinulo. 

Pavlu Krškovi za dlouholeté nasazení děkujeme a Lubomíru Maťákovi přejeme hodně úspěchů.