Žádost o podporu - PR - podpora vinařství v ČR

21. 2. 2024

Žádost o podporu - PR - podpora vinařství v ČR

Vážené vinařky a vinaři, po boku vleklých politických jednání nastal čas k aktivnímu, a především vhodnému zapojení do veřejného prostoru, do kladného ovlivňování jeho nálady. Tak jak byla řada z vás informována ve Velkých Bílovicích, nutné výdaje především na komerční platformy a také na mediální agenturu, mají-li být efektivní, se pohybují v první fázi v řádu vyšších stovek tisíc.

Jistě jsme připraveni se opírat o pozitivní tonalitu stávajících kampaní Vinařského fondu, jeho prostředky však ve smyslu zákona nelze použít na “naše věci”.

Připraveno se zapojit je pracovní kapacitou i finančně v řádu nižších stovek tisíc Národní vinařské centrum, o.p.s. (to již v předchozím období saturovalo dopadovou studii) a částkou 200 tis. Svaz vinařů České republiky, z. s.

I s ohledem na iniciativu některých vinařství na setkání 13.2. ve Velkých Bílovicích a na základě vzájemné domluvy s Vinařskou unií ČR a Sdružením nezávislých vinařů vyhlašuje Svaz vinařů České republiky, z. s. sbírku, která by vytvořila potřebný rozpočet na podporu PR aktivit našeho oboru, která bude administrována pod hlavičkou Svazu.

Vybrané prostředky využijeme následovně:

 • Komplexní materiál mapující EU/CZ vinařství
 • Průzkum mezi vinaři a jeho vyhodnocení
 • Příprava SocMed (příprava, tvorba, koordinace)
 • Kulatý stůl s médii
 • Kulatý stůl s politiky /experty na SZP
 • Placené spolupráce
 • Každodenní příprava na komunikaci

Aktuálně očekávaný rozpočet cca 800.000,- Kč. Další aktivity budou zvažovány na měsíční bázi s ohledem na dostupné finanční prostředky.

Pro maximální transparentnost jsme zřídili transparentní účet vedený u Komerční banky, a.s. 

 č. 131-2248000257 / 0100

Žádáme vás o podporu kampaně „PR Podpora vinařství v ČR“ alespoň minimální částkou dle níže uvedeného klíče podle kategorie velikosti vašeho vinařství na:

 • Účet číslo: 131-2248000257/0100
 • Variabilní symbol = vaše IČO – na toto IČO Vám bude vystavena faktura
 • Částka – dle kategorie vašeho vinařství v minimální výši – pokud se rozhodnete podpořit částkou vyšší, následně Vám vše bude vyúčtováno s uhrazenou částkou.
 • Do pole „Zpráva pro příjemce“ můžete zadat emailovou adresu kam chcete poslat fakturu 
  • Pro zjednodušení můžete použit QR platbu s předvyplněným účtem

     Ve všech případech se jedná o částku včetně DPH. Po obdržení platby na účet vám bude obratem zaslána faktura na spoluúčast PR kampaně „PR podpora vinařství v ČR“ s vyúčtováním DPH.

Pro zjednodušení jsme zvolili následující kategorie vinařství a jim odpovídající minimální částky:

Produkce vinařství dle hlášení o produkci 2023 (podané k 15.1.2024) 

 • Do 50 tis. litrů – 6050,- Kč
 • Od 50,1 – 100 tis. litrů – 12100,- Kč
 • Od 100,1 tis. litrů – 1000 tis. litrů – 36300,- Kč
 • 1000,1 tis. litrů a více – 60500,- Kč

S poděkováním

PhDr. Martin Chlad, v.r.

Prezident Svazu vinařů České republiky, z. s.