WEINPARADE POYSDORF 2022

1. 4. 2022

WEINPARADE POYSDORF 2022

Vážení vinaři, po roce opět zasílám informační dopis, přihlášku a podmínky účasti na největší regionální soutěžní přehlídce vín rakouské vinařské oblasti Weinviertel – 48. Weinparade Poysdorf 2022.  Soutěž pořádá Okresní zemědělská komora Mistelbach a stejně jako v minulých letech ji pro naše vinaře organizačně zajišťuje Moravín, svaz moravských vinařů, za podpory VF Brno.  

Chcete-li se soutěže zúčastnit, přečtěte si prosím pozorně níže uvedené materiály a informace.   

Dle pokynů zašlete vyplněnou přihlášku  nejpozději do 10. dubna 2022 na jeden z uvedených e-mailů /weinparade@lk-noe.at; vseidlova@iol.cz/. Přihláška je akceptována po potvrzení přihlášky rakouským pořadatelem. Přihlášky dodané po termínu nebudou akceptovány!   

Přihlášené vzorky je možné dodat v uvedeném termínu a čase (26. a 27. dubna 2022) do Mistelbachu, nebo využít hromadný svoz a vzorky dodat v pondělí 25. dubna 2022 od 8.00 do 16.00 hod. do areálu/haly fy AGROPRODUCT IVAŇ (na konci obce směrem od Brna z hlavní silnice směr Vranovice odbočka vpravo, příp. volejte 602 732 246). 

DŮLEŽITÉ! Vzorky vín musí být zatříděné, řádně adjustované, označené číslem šarže a zabalené výhradně do originálního kartonu na tři lahve! Kartony označte etiketou a zkratkou WP. Přihlášky vyplňte čitelně, vyhnete se zbytečným zkomoleninám jmen a názvů firem na diplomech.    

Účastnický poplatek požadovaný rakouským pořadatelem za 1 vzorek činí € 45 (vč. DPH), zaplaťte jej předem výhradně převodem na účet pořadatele Bezirksweinbauverband Poysdorf, IBAN: AT 78 32663000 00001669  BIC: RLNWATWWPOY. Řádný doklad vystaví následně rakouský pořadatel soutěže. NEPLAŤTE NA ÚČET MORAVÍNU! Přijímána nebude ani platba v hotovosti!

Poplatek požadovaný od všech přihlášených vinařství ve výši 100 Kč/vzorek je určen na pokrytí části nezbytných nákladů, které pro Vás dle požadavků organizátora zajišťuje MORAVÍN, tj. organizační zajištění soutěže, překlady, převoz, zařazení vzorků, aj. Platbu prosím proveďte při předání vzorků hotově, případně převodem na účet Moravínu u ČS č. ú. 1381622309/0800, v. s. 250422, faktura za služby bude Moravínem vystavena na vyžádání e-mailem. 

Výsledky soutěže Vám sdělíme, jakmile je obdržíme od organizátora, následně je pak obdržíte od pořadatele poštou na Vámi uvedenou adresu. Veřejná degustace v Poysdorfu se konat nebude.  Slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění se uskuteční v Poysdorfu na slavnostním galavečeru ve čtvrtek 30. června 2022 od 18.00 hod.

Přeji úspěch v soutěži a příjemný den                                                                             

za výbor Moravínu
Vladimíra Seidlová                                              
místopředsedkyně 

WP 2022 INFO ČJ

WEINPARADE POYSDORF 2022