Výzva pro vinaře a organizátory výstav a soutěží

24. 9. 2018

Výzva pro vinaře a organizátory výstav a soutěží

Vážení vinaři a organizátoři výstav a soutěží vín,
Rada Vinařského fondu připravuje Pravidla pro žadatele o poskytnutí podpory pro žádosti podávané v období od 1.1. do 15.2. 2019. Vyzýváme vás k zaslání návrhů na jednotlivé výstavy včetně zahraničních výstav a dále jednotlivé soutěže vín včetně zahraničních soutěží.

Rada Vinařského fondu z těchto vámi zaslaných návrhu vybere ty, účast na nichž bude bude pro vystavovatele a účastníky soutěží vín podporována v období platnosti těchto pravidel.

Termín pro zaslání návrhů : 12.10. 2018

Návrhy zasílejte na e-mailovou adresu: info@vinarskyfond.cz

Na návrhy, které budou Vinařskému fondu doručeny později nebude brán zřetel.

Za Vinařský fond

Ing. Jaroslav Machovec
ředitel
606 645 470
e-mail: machovec@vinarskyfond.cz