VÝZVA členské základně Svazu vinařů České republiky

12. 5. 2021

VÝZVA členské základně Svazu vinařů České republiky

S odkazem na Stanovy Svazu vinařů České republiky, z. s., konkrétně části IV, článku 11, oddílu C, bodu 8 odstupuje stávající prezident spolku, JUDr. Tibor Nyitray, z funkce člena představenstva a současně tak z funkce prezidenta k datu konání nejbližší valné hromady, nejpozději však do 30. 6. 2021, a to ze svých osobních důvodů.

Představenstvo Svazu vinařů České republiky, z. s., dle usnesení ze dne 4. 5. 2021, tímto vyzývá členskou základnu k předložení návrhů kandidáta na prezidenta spolku. S odkazem na Stanovy Svazu vinařů České republiky, z. s., konkrétně části IV, článku 11, části B, bodu 5, kandidáty na tuto funkci navrhují řádní členové spolku. 

Kandidát musí splňovat tyto podmínky:

  • vysokoškolské vzdělání
  • ovládat alespoň jeden světový jazyk (francouzština, angličtina, němčina, italština, španělština),
  • být znalý všeobecné problematiky vinařství. 

Návrhy na jednotlivé kandidáty musí být zaslány písemně stávajícímu představenstvu (do sídla Svazu, Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice) nejpozději 5 dní před konáním valné hromady, která má volit prezidenta spolku. Kandidát je do funkce prezidenta spolku zvolen prostou většinou hlasů oprávněných členů spolku přítomných na valné hromadě.
S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci nebyl termín valné hromady zatím stanoven. Termín podání návrhů je tak tímto otevřen do jejího stanovení. 

Ke stažení:

výzva členské základně