Výsledky sklizně révy vinné za rok 2021

6. 1. 2022

Výsledky sklizně révy vinné za rok 2021

Svaz vinařů České republiky provedl koncem roku 2021 v pořadí již 26. výběrové šetření ke sklizni hroznů. Data o sklizni hroznů v ČR tak mapuje více než čtvrtstoletí. Tentokráte proběhlo zjišťování u 112 členských podniků s celkovou plochou 4 077 ha plodných vinic (přibližně 1/4 plochy plodných vinic ČR), s 23 481 t sklizených hroznů, z toho bylo 11 066 t hroznů prodáno, a celkem 22 823 t tuzemských hroznů bylo nakoupeno a byly zjištěny následující výsledky sklizně moštových hroznů v ČR v roce 2021

Kompletní zpráva o Sklizeň moštových hroznů 2021 ke stažení.