Výsledky průzkumu poukazují na protekcionismus ze strany velkých vinařských zemí

26. 2. 2024

Výsledky průzkumu poukazují na protekcionismus ze strany velkých vinařských zemí

Evropské vinařství čelí v současné době celé řadě výzev. Potýká se s kontinuálním propadem spotřeby, souvisejícím se změnami spotřebitelského chování a dovozem ze třetích zemí. Klimatické změny dramaticky ovlivňují charakter vinic. Problematika oboru se navíc v posledním roce omezila pouze na úzce profilované téma spotřební daně na tichá vína. V souvislosti s 20. výročím vstupu České republiky do Evropské unie jsme iniciovali průzkum mezi našimi vinaři a vinohradníky, a ptali jsme se, jak vnímají naše členství v EU.

„Vstup do Evropské unie výrazně ovlivnil domácí vinařství, potažmo celé zemědělství,“ vysvětluje Martin Chlad, prezident Svazu vinařů České republiky a dodává: „Uvědomujeme si, že vzhledem ke komplexnosti tématu je potřeba řešit aktuální problematiku na celoevropské úrovni. Vnímá to tak většina vinařů a obdobným směrem uvažují i další oborové organizace.“

 Jeho slova potvrzují  výsledky průzkumu mezi vinaři napříč Českou republikou. Z něj vyplývá, že ačkoliv dvě třetiny vinařů hodnotí členství v EU pozitivně, více než 90 % z nich zároveň pociťuje protekcionismus ze strany velkých vinařských zemí.

Současně s tím se potýkají s neúměrným nárůstem byrokracie, sílícím tlakem na regulaci a dovozem nekvalitních vín ze zahraničí. „Všechny vinařské subjekty fungují na jednotném evropském trhu. Proto považujeme společnou evropskou cestu za jediné smysluplné řešení, které zaručí rovné podmínky pro všechny vinaře, ale i pro všechny spotřebitele,“ říká Ondřej Beránek, prezident Vinařské unie.

 V otázce potřeby řešit problémy na půdě EU se tak Svaz vinařů, Vinařská unie i Vinařská asociace zcela shodují.

Kompletní výsledky průzkumu naleznete v přiložené tiskové zprávě: TZ_Výsledky průzkumu mezi vinaři