Výsadba révy vinné v režimu ekologické produkce

25. 1. 2023

Výsadba révy vinné v režimu ekologické produkce

Informace producentům hroznů révy vinné v režimu ekologického zemědělství v souvislosti s podsadbou nebo výsadbou sazenic. MZe vydalo metodický pokyn MZe č.3/2022 kde se zejména v bodu 2.7.3.  hovoří o tom, že pokud pěstitel hroznů révy vinné v režimu ekologického zemědělství v souvislsoti s podsadbou nebo výsadbou nepoužije rozmnožovací materiál (zjednodušeně sazenice) vyrobené v režimu ekologické produkce, musí zažádat o vyjímku ze strany ÚKZÚZ.

Podrobnosti jsou uvedeny pod odkazem v textu výše v metodickém pokynu.