Vyhodnocení sklizně 2019

30. 1. 2020

Vyhodnocení sklizně 2019

Svaz vinařů České republiky provedl koncem roku 2019 již v pořadí 24. výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 140 podnicích s celkovou plochou 4.913 ha plodných vinic (téměř 30 % plochy plodných vinic ČR), s 23.735 t sklizených hroznů, z toho bylo 12.732 t hroznů prodáno, a celkem 20.776 t tuzemských hroznů bylo nakoupeno a byly zjištěny následující výsledky sklizně moštových hroznů v ČR v roce 2019:

  • Průměrný výnos moštových hroznů se pohyboval kolem 4,9 t/ha (o 1,9 t/ha nižší než v předcházejícím roce, tj. o 26 % nižší, a je o 0,2 t/ha (4%) nižší než činí desetiletý průměr (5,1 t/ha), přičemž průměrné výnosy jednotlivých podniků sledovaného souboru kolísaly od 0,5 t/ha do 13,4 t/ha. Z hroznů sklizených v ČR lze získat asi 625 tisíc hl vína, tedy přibližně 30 % roční spotřeby vína ČR (obr. 2).

 

  • Průměrná cukernatost se pohybovala kolem 20,9 °NM (o 1,0 oNM níže než minulý rok a přesně na úrovni desetiletého průměru), průměry sledovaných podniků se pohybovaly od 17,6 do 26,0 °NM. Do roku 2006 tak vysoké cukernatosti od vzniku vinařského zákona v roce 1995 dosaženo nebylo. Průměrná cukernatost sklizně činila 21,1 °NM a prodeje 21,0 °NM, při nákupu byla zjištěna průměrná cukernatost jen 20,6°NM
    Průměrná cena moštových hroznů se pohybovala kolem 17,60 Kč/kg (byla o 1,40 Kč/kg meziročně nižší), průměr jednotlivých sledovaných podniků činil 10,00 až 25,00 Kč/kg. V ČR tak byly v roce 2019 sklizeny moštové hrozny v hodnotě 1,5 miliardy Kč, což je částka o 600 mil. Kč nižší než v roce předcházejícím. Pro srovnání činila v roce 2018 celá rostlinná produkce zemědělství ČR necelých 76 miliard Kč.

 

  • Podíl modrých moštových hroznů na celkové sklizni, prodeji i nákupu v ČR tvořil 27,0 %. Přibližně 75 % podniků produkujících červené víno připravuje z modrých hroznů také růžové víno. Celkem takto bylo užito 29 % modrých hroznů, čili 8 % v ČR sklizených moštových hroznů. Tím se podíl červeného vína na tuzemské produkci vína ze sklizně 2019 bude pohybovat kolem 19 %.

 

  • Průměrný výnos modrých hroznů činil 4,7 t/ha, bílých 5,0 t/ha. Průměrná cukernatost modrých hroznů se pohybovala kolem 20,3°NM, bílých kolem 21,2°NM

 

  • Průměrná cena modrých hroznů činila 15,50 Kč/kg a bílých hroznů 18,40 Kč/kg. Cena hroznů dosáhla zatím historického maxima (18,10 a 20,30 Kč/kg) v roce 2017, letos se meziročně opět snížila cena modrých (-2,30 Kč/kg) i bílých hroznů (-1,10 Kč/kg). Rozdíl mezi cenami bílých a modrých hroznů se od roku 2008 do roku 2013 stále zvyšoval až na 2,80 Kč/kg, v roce 2014 se poprvé snížil na 1,60 Kč/kg, při sklizni 2015 dosáhl 1,90 Kč, stejně jako v roce 2016, v roce 2017 činil rozdíl 2,20 Kč/kg ve prospěch bílých hroznů, v roce 2018 jen 1,70 Kč/kg a v roce 2019 se rozdíl opět zvýšil, tentokrát na 2,90 Kč/kg.

Celý soubor z výsledky skizně je zde ke stažení