Výběrové řízení na pozici projektového manažera pro vinařskou turistiku

13. 2. 2023

Výběrové řízení na pozici projektového manažera pro vinařskou turistiku

Ředitel Národního vinařského centra vyhlašuje výběrové řízení na pozici
projektového manažera/manažerky obecně prospěšné společnosti – Národního
vinařského centra, o.p.s.

Národní vinařské centrum, o.p.s. (dále jen „NVC“) je klíčovou a stabilní institucí vinařského dění v tuzemsku. Úspěšně provozuje Salon vín ČR, rozvíjí vinařskou turistiku a poskytuje širší podporu vinařské, laické i odborné veřejnosti – především v oblasti vzdělávání, produkce tiskovin nebo podpory při vinařských soutěžích v tuzemsku i zahraničí. Podrobnější informace zde na webu.

Aktuálně NVC posiluje tým a hledá vhodného kandidáta na pozici projektového manažera pro vinařskou turistiku a certifikaci.

Požadavky na kandidáta:

•    vysokoškolské vzdělání v magisterském (inženýrském) studijním programu,
•    aktivní znalost anglického jazyka,
•    znalost problematiky vinohradnicko-vinařského segmentu (orientace v národním i mezinárodním měřítku),
•    trestní bezúhonnost (čestné prohlášení),
•    řidičské oprávnění sk. B.

Výhodou:

•    zkušenosti s řízením projektů v oblasti vinařského marketingu a vinařské turistiky,
•    profesionální vystupování, komunikační a prezentační dovednosti,
•    strategické a analytické myšlení, organizační schopnosti,
•    základní účetní znalosti a znalost ekonomie spojené s hospodařením organizace,
•    zkušenosti s administrativou dotací,
•    interpersonální dovednosti a schopnost práce v týmu,
•    znalost dalšího světového jazyka,
•    časová flexibilita.

Nabízíme:

•    prestižní funkci ve sféře českého a moravského vinařství,
•    možnost podílet se na rozvoji vinařské turistiky v ČR a vinařském marketingu,
•    účast na prezentacích NVC, výstavách a domácích i mezinárodních veletrzích,
•    zodpovědnost za certifikaci vinařských cílů v ČR,
•    zodpovědnou a tvůrčí práci v týmu,
•    místo výkonu práce Centrum Excelence, Valtice,
•    odměnu závislou na výsledcích a další nenárokové odměny dle svěřených úkolů a hospodářského výsledku,
•    příspěvek na stravování a benefity ve formě bezplatné účasti na všech akcích organizovaných NVC,
•    možnost dalšího profesního rozvoje.

Organizační pokyny:

V případě zájmu o účast ve výběrovém řízení je nutné doložit následující materiály:
•    strukturovaný životopis,
•    motivační dopis (v maximálním rozsahu 1 strany A4),
•    kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
•    čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti,
•    podepsané prohlášení, kterým dává uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení.

Uchazeči se mohou hlásit do výběrového řízení do 24. 2. 2023.
Za řádně podané přihlášení do výběrového řízení se považuje takové přihlášení, kdy uchazeč doručí strukturovaný životopis a všechny další požadované materiály do termínu uzávěrky a výhradně na adresu ředitele NVC: reditel@vinarskecentrum.cz.
Do předmětu uvede: „NVC projektový manažer“.

Ke stažení:

https://www.vinarskecentrum.cz/news/files/VR-projektovy-manazer-NVC.pdf