VINOFIT

VINOFIT

Jsme lokální výrobci originálních práškových hnojiv pro vinice, sady, zahrady i hydroponii. Naše hnojiva jsou vyráběna udržitelně a s nejvyšším respektem k přírodě a jejím zdrojům. Snažíme se o poctivý vývoj i výrobu v domácích podmínkách, známe zdejší vinice i jejich problémy. Každý náš výrobek má reflektovat reálné potřeby zdejších pěstitelských lokalit a s nimi spojené problémy (např. zvýšená potřeba draslíku, problémy s příjmem železa nebo vápníku, stimulace růstu). Vyrábíme výhradně čisté živiny té nejvyšší kvality v ideálních formách pro rostliny.

Naší vlajkovou lodí je hnojivo VÍNOFIT, které bylo sestaveno dle reálných potřeb révy vinné. Na trh bylo zpřístupněno v roce 2018 skrze BS vinařské potřeby. V nabídce máme nově i ekologické hnojivo k řešení nedostatku železa v rostlinách FERROFIT a další nadějné směsi testujeme.

 

 

Naše hnojiva jsou:
ČISTÁ – Rostlinám poskytujeme koncentrované živiny v nejčistších a nejlépe přístupných formách. Soustředíme se na výběr surovin, které jsou buď přímo přírodního původu nebo nemají negativní dopad na prostředí, ve kterém všichni žijeme. Na našich výrobcích nenajdete žádné symboly nebezpečnosti, protože se nejedná o nebezpečné látky.
 
CHYTRÁ – Receptury našich hnojiv jsou originální, vyvinuté a také vyrobené Moraváky. Mají svou konkrétní funkci a cíl pomoci rostlinám s jasně definovanými problémy. Volíme vždy nejvhodnější suroviny a rostliny „neoblbujeme“ nepřijímatelnými látkami. Nabízíme jim „stravu“ v takové podobě, ve které ji běžně přijímají z půdy.
 
ŠETRNÁ K VODĚ – Naše ojedinělá výrobní technologie je šetrná k přírodě a jejím zdrojům. Během celého výrobního procesu nepoužijeme ani kapku vody. Je pro nás vzácná, proto není použitá ve výrobě a stejně tak nemůže následně znečistit ani odpadní vodní soustavu. Naše výrobky jsou „water-friendly“. Vždy budou prostá vody a nelogických „přikrašlovadel“, které svým objemem mohou vzbuzovat pocit výhodnějšího nákupu.
 
BEZ ODPADU – Jsme ohleduplní k přírodě, vážíme si našeho kraje a všeho, co nám nabízí. Proto klademe důraz na minimalizaci odpadů a snažíme se maximálně uplatňovat „zero-waste“ cesty. Nechceme o ekologii jen prázdně mluvit. Práškový koncentrát živin znamená v porovnání s kapalnými hnojivy mnohem méně obalového materiálu a odpadu, žádnou spotřebu vody a nižší transportní náklady a emise. Po výrobě pouze zameteme a tím, co zbyde přihnojíme naši zahrádku.

Kontaktní osoby:
Ing. Klára Halouzková info@vinofit.cz ,+420 607 103 645 

Vínofit 
Wolkerova 12
690 06 Břeclav
https://www.vinofit.cz/