VINOENVI 2022 - pozvánka na mezinárodní vinohradnicko-vinařskou konferenci

14. 3. 2022

VINOENVI 2022 - pozvánka na mezinárodní vinohradnicko-vinařskou konferenci

Spolek Ekovín Vás srdečně zve na čtrnáctý ročník mezinárodní vinohradnicko-vinařské konference VINOENVI 2022, která se uskuteční 7. 4. 2022 od 9.00 hodin ve velkém sále zámku Mikulov. Na konferenci navazuje dne 8. 4. 2022 školení v rámci dotace na integrovanou produkci révy vinné AEKO dle aktuálních podmínek.

Bližší informace naleznete na stránkách www.ekovin.cz

Vložné:

  • konference 7. 4. 2022 / členové spolku Ekovín 300 Kč / ostatní 600 Kč
  • školení 8. 4. 2022 / 1 000 Kč
  • oba dva dny 7. 4. - 8. 4. 2022 / člen spolku Ekovín 1 300 Kč / ostatní 1 600 Kč

Přihlášení na konferenci i na školení AEKO je nutné provést na: www.skoleniip.cz
(Upozorňujeme, že ÚKZÚZ již nevydává Osvědčení o absolvování školení. Za splnění této dotační podmínky
se považuje účast na školení doložená podpisem na prezenční listině a doložení výpisu z obchodního
rejstříku, případně řádně vyplněná plná moc odevzdaná u prezence.)