Vino Educa

2. 6. 2022

Mezinárodní konferece při VINO EURO 2022
Mikulov, 2. 6. 2022

Osm evropských zemí sdružených v organizaci UENFW (Union of European national football Teams of winemakers) je pořadatelem nejen vinařského Mistrovství Evropy ve fotbalu, ale také mezinárodní konference - VINO EDUCA. Jejím cílem je hledat vinařská témata v evropském či světovém měřítku.

Organizace obecně klade velký důraz na význam vína jako společného pojítka ke kulturně-společenským událostem, sportu a vzdělávání. Letošní ročník konference VINO EDUCA konaný v Mikulově 2. 6. 2022 přichází s tématem “Víno zodpovědně”.

Čtyři řečníci z různých zemí budou vyzdvihovat význam vinařství a vína z pohledu různých oborů. Vše při zachování společenské důstojnosti a odpovědnosti.

Konference je rozdělena do dvou identických bloků. První, dopolední pro studenty, tuzemskou vinařskou veřejnost a odborné zájemce. Druhý, odpolední pro účastníky vinařského mistrovství Evropy.

www.vinoeuro.com