Vinařství roku 2018 - výzva pro vinaře

3. 9. 2018

Vinařství roku 2018 - výzva pro vinaře

Vážení vinaři, předkládáme vám výzvu k přihlášení do prestižní soutěže Vinařství roku 2018. Soutěž vyhlašuje Svaz vinařů ČR společně s Národním vinařským centrem a za významné podpory Vinařského fondu a Jihomoravského kraje. Hlavním cílem soutěže je zviditelnit vinařství ČR a zároveň seznámit laickou i odbornou veřejnost se současnou úrovní vinařské produkce. Do soutěže se mohou přihlásit producenti vína, tedy fyzická nebo právnická osoba podnikající ve vinohradnicko-vinařském oboru a současně je plátcem do Vinařského fondu.

Přihlásit se můžete prostřednictvím formuláře. Uzávěrka přihlášek je 3. října 2018.

Co získá vítěz:
Vítězná vinařství obdrží prestižní titul, který budou moci využít při své propagaci po dobu jednoho roku, prezentaci v seznamu vítězů, unikátní možnost prezentace v rámci republikové mediální kampaně, jak v online prostředí soutěže, tak i v tištěných periodikách, případně v prostorách a na nosičích smluvních partnerů. Navíc vítězové obdrží i hmotné ceny od partnerů soutěže.

Kritéria hodnocení poroty:
Vinařství přihlášené do soutěže posuzuje v první fázi odborná porota (min. 24 osob), která je složena z odborníků působících v daném oboru. Porota v prvním kole nominuje 9 vinařství, které následně navštíví nezávislá komise (7-členná). Návštěva každého nominovaného vinařství bude max. 90 min. Svaz vinařů ČR na základě hodnotících kritérií stanoví obsazení komisí.

Složení poroty a komise bude zastoupeno těmito oblastmi:
• Vinohradnictví a vinařství
• Akademická půda
• Sommeliéři
• Novináři
• Horeka a Obchodníci s vínem
• Architektura a design
• Marketing (včetně online marketing)

Výsledky soutěže, ceny a ocenění:
Soutěž „Vinařství roku 2018“ je vyhlášena pro tyto kategorie:
Titul Vinařství roku 2018 – jako hlavní titul soutěže bude udělen odbornou komisí z řad vítězů jednotlivých kategorií.
Dále pak vítěz Vinařství roku 2018
· malé vinařství - množství produkce do 50.000 litrů/rok
· střední vinařství - množství produkce vína 50.001 – 250.000 litrů/rok
· velké vinařství – množství produkce více jak 250.000 litrů vína/rok

V každé z těchto kategorii může být udělena jedna hlavní cena. Dále budou uděleny oceněni: Korunní - Enolog roku 2018 (pro mladého enologa do 40 let), Cena Viléma Krause (za celoživotní přínos v oboru) a Počin roku.

Vyhlášení a ocenění nejlepších:
Slavnostní udělení titulu Vinařství roku 2018 proběhne na společenském večeru dne 24. ledna 2019 v prostorách pavilonu A3 – rotunda společnosti Veletrhy Brno, a.s. za účasti odborné veřejnosti, významných osob společenského života a za účasti zástupců tisku. Udělený titul a ocenění je spojeno s právem využívat toto ohodnocení pro marketingové účely.
Výsledky budou zveřejněny v odborném a celorepublikovém tisku a médiích.

Přihlášení do soutěže:
Přihlášením do soutěže o titul Vinařství roku 2018 se přihlášený zavazuje, že v případě výběru mezi devítku nominovaných, prodá organizátorovi za nákladovou cenu vína na reprezentativní a jiné marketingové účely, a to nejvýše v objemu 50 ks lahví vína za jedno vinařství.

Uzávěrka přihlášek je 3. října 2018.

Více informací k soutěži naleznete na www.vinarstviroku.cz

Přihlásit se můžete také přes webové rozhraní www.akcesvcr.cz

STATUT_oceneni_Vinarstvi_roku_2018

Videoupoutávka

S přáním hezkého dne

JUDr. Tibor Nyitray
Prezident Svazu vinařů České republiky
Žižkovská 1230,
691 02 Velké Bílovice
IČO: 48847488,
DIČ: CZ48847488