Vinaři, spojme síly! Pošlete zákazníkům vzkaz s jasnou pobídkou: co na našich vinicích uzrálo, si tu také vypijeme!

24. 4. 2020

Vinaři, spojme síly! Pošlete zákazníkům vzkaz s jasnou pobídkou: co na našich vinicích uzrálo, si tu také vypijeme!

Dopady karanténních opatření se týkají nás všech – zavřené restaurace, omezený prodej a zákazy veřejných akcí. Tato situace nebyla lhostejná manželům Hotařovým. Rozhodli se Vám trochu pomoci s propagací a přišli s několika nápady, jak posílit věrnost zákazníků českým a moravským vínům.

CO JE CÍLEM?

Spojme síly českých i moravských vinařů a pošleme zákazníkům vzkaz – to, co se na našich vinicích urodilo, se tu také musí vypít. Heslo To si vypijeme! se už nyní šíří v médiích, na sítích a kartonech vín. Cílem je, aby zákazníci při nákupu přemýšleli nad tím, koho chtějí podpořit. Navíc tím nejpříjemnějším způsobem – pitím Vašich vín.

JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT?

Iniciativa je přístupná všem vinařům bez rozdílů a podmínek.

Na webu www.tosivypijeme.cz si objednejte samolepky, které jsou zdarma pro všechny české a moravské vinaře. Lepte je na své kartony vín jako osobní poděkování a vzkaz zákazníkům, že si jejich podpory vážíte.

Přihlaste se ke spolupráci zde (https://bit.ly/tosivypijeme-spoluprace) Můžete se podílet na obsahu iniciativy To si vypijeme. Budete se moci zúčastnit anket, občas se Vás zeptají na názor, požádají o fotky či videa a za to Vás rádi ukážou na sociálních sítích.

Podívejte se na první počin – video (https://www.facebook.com/tosivypijeme), které 24 vinařů natáčelo přes velikonoční svátky a osobní nasazení je v něm opravdu znát. Jestli vyjadřuje i Váš názor a postoj, sdílejte jej svým zákazníkům – za pouhý týden už ho zhlédlo 60 000 lidí.

Naučte heslo To si vypijeme! používat i své zákazníky – ať jej používají na sítích a hledají přednostně vína s tímto označením.

Pro všechny vaše dotazy a náměty k iniciativě To si vypijeme kontaktujte:
Lucie Hotařová, +420 777 313 333, lucie.hotarova@etiflex.cz


To si vypijeme!

Nezávislá nezisková iniciativa na podporu lokálních výrobců českých a moravských vín.
Web:           www.tosivypijeme.cz
Facebook:   https://www.facebook.com/tosivypijeme/