Vinaři se chystají na lahvování Svatomartinských vín

17. 10. 2018

Vinaři se chystají na lahvování Svatomartinských vín

Společnost BS vinařské potřeby bude ve čtvrtek 25. října lahvovat svatomartinská vína přímo v areálu firmy ve Velkých Bílovicích. Vinaři mohou letos využít plnící mobilní linku také po individuální domluvě přímo ve svých vinařstvích.

Proces lahvování v sobě zahrnuje několik nutných kroků. Miloš Balga, jednatel firmy BS vinařské potřeby doplňuje: „Plnicí linka zajišťuje také mikrobiální filtraci, sterilizaci lahví, vakuové naplnění až po uzavření lahve vybraným uzávěrem a označení lahve etiketou.“ Minimální objem šarže, které lze takto naplnit, je 400 litrů vína.

BS vinařské potřeby každým rokem poskytují také navazující službu - laboratorní rozbory Svatomartinských vín. Analyzován je obsahu alkoholu, cukru, titrovatelných kyselin a oxidu siřičitého. Tyto analýzy z akreditované BS laboratoře tvoří povinný krok pro přihlášení vín k hodnocení, respektive k udělení známky "Svatomartinské 2018".

První termín pro odevzdání vzorků spolu s analýzami již proběhl, druhý termín je stanoven na 29. 10. 2018 do 12 hodin.

Hodnocení pak proběhne 31. 10. 2018.

Více informací na www.vinarskepotreby.cz