Verdex AGRO

Verdex AGRO

VERDEX AGRO s.r.o. je spojením inovace a technologie pro efektivnější zemědělství. Jsme výrobci minerální hnojiv pro rostlinnou a živočišnou produkci s cílem pomáhat moderním zemědělcům k dosažení vyšší efektivity a ekonomické životaschopnosti zemědělské výroby, a to udržitelně, po mnoho let. 

 

 

Na Kázání ve vinici představí:  

Precizní zemědělství 

♻️VitaCALCITE – minerální listová podpora na bázi biologicky dostupného vápníku a kyseliny ortokřemičité. Zatímco vápník podporuje efektivní transport bílkovin chloroplastů a vyšší fotosyntetickou aktivitu, jež se projevuje větším vstřebáváním živin i množstvím plodů, křemík zmírňuje biotické a abiotické stresory a poskytuje robustní bariéru proti škůdcům, čímž zajišťuje dobré zdraví vašim rostlinám a zabraňuje poklesu sklizně. Mikrobiální velikosti částic (v průměru 5 ųm) umožňuje přípravku efektivně stimulovat fyziologii rostlin živinami (Ca2⁺, HCO₃⁻, Mg₂⁺ apod.) přímo skrze jejich listové průduchy, kde následně dochází k jejich difúzi. 

VitaLAND – přírodní půdní kondicionér koncipován ke zlepšení kvality půdy, regulaci vlhkosti a efektivnějšímu využití půdních živin. Přípravek se skládá ze zeolitu, minerální horniny sedimentárního původu s účinnou složkou klinoptilolitu. Po zapravení do půdy tvoří granulace VitaLAND aktivní vrstvu, která ve své porézní struktuře váže vodu a dostupné živiny a zajišťuje jejich dostupnost pro rostliny nepřetržitě po celou dobu jejich životnosti. Zároveň účinně absorbuje znečišťující látky, které jsou v jeho matrici fixovány a neutralizovány, což má příznivé dopady na rostliny a plodiny vzcházející z ošetřené půdy.

Oba produkty jsou vhodné pro použití na polích i ve sklenících a v ovocných sadech. Velkou výhodou je i to, že naše organická minerální hnojiva fungují nejlépe v kombinaci s běžnou fertigací, a to jak v ekologické, tak konvenční produkci. Pro více informací navštivte naše webové stránky na adrese verdexagro.com 

Kontaktní osoby:
Roman Kirschner
– obchodní manažer, +420 606 810 061, roman@verdexagro.com

VERDEX AGRO 
Solná 35/13
746 01 Opava
Česká republika
www.verdexagro.com