Velkobílovická firma pomůže vinařům odhadnout nezvykle brzký začátek letošní sklizně

6. 8. 2018

Velkobílovická firma pomůže vinařům odhadnout nezvykle brzký začátek letošní sklizně

Již po šesté poskytuje společnost BS vinařské potřeby unikátní bezplatnou službu, která přináší odborné informace o aktuálním stavu vinic. Předsběrové analýzy tak pomáhají všem zájemcům z řad vinařů určit vhodný termín sklizně. Letos díky příznivým teplotním podmínkám začne sběr hroznů asi o dva týdne dříve než je u nás obvyklé.

Sledování kvality hroznů neboli předsběrové analýzy odborně hodnotí stádia zrání vybraných odrůd ve spojení s praktickým doporučením a komentářem. Letos začíná společnost BS vinařské potřeby s pravidelným terénním sběrem hroznů již od 32. kalendářního týdne, tedy od 6. srpna, což je o dva týdne dříve než vloni. Konzultant pro oblast vinohradnictví Zbyněk Oslzlý upřesňuje: „Vegetace má oproti průměrnému ročníku stále časový náskok v délce 14-21 dnů, v závislosti na lokalitách.“

Pravidelně jednou týdně tak budou mít vinaři až do sklizně k dispozici speciální enologické rozbory různých odrůd révy ze čtyř vinařských podoblastí. Odborníci ze společnosti BS vinařské potřeby provádí sledování vývoje kvality hroznů, zabývají se jejich detailním laboratorním rozborem a pečlivě hodnotí získané výsledky. „Za příznivé počasí pro zrání lze označit počasí, kdy dochází ke kolísání teplot ve dne a v noci. Z pohledu kvality může být rizikové dlouhodobě teplé počasí,“ dodává Zbyněk Oslzlý. Speciální předsběrové analýzy vznikají v laboratoři ve Velkých Bílovicích. Získané informace pak mohou pomoci vinařům určit optimální termín sklizně, díky podkladům z vinic o aktuálním stavu hroznů v daném týdnu.

Sběr vzorků několika odrůd révy probíhá ve vinicích v moravských podoblastech Mikulovské, Slovácké, Velkopavlovické a na Slovensku v Malokarpatské podoblasti. Ze vzorků moštů se ve velkobílovickélaboratoři analyzuje cukernatost, obsah titrovatelných kyselin, zkvasitelné cukry glukóza a fruktóza a z nich vypočtený potenciální alkohol, hodnota pH a obsah organických kyselin. Stanovuje se také úroveň obsahu asimilovatelného dusíku YAN, který je potřebný pro výživu kvasinek a celkově pro správný průběh kvašení.

„Pro tvorbu cukrů jsou optimální teploty mezi 25-35°C. Při teplotách vyšších než 35°C v kombinaci se suchem může naopak docházet ke zpomalení tvorby cukrů v listech a ukládání v bobulích. Dlouhodobě teplé počasí proto může vést k velmi dynamickému nárůstu cukrů. Důsledkem potom může být vysoká cukernatost, nízké kyseliny a nedostatečná vyzrálost aromatických látek,“ přibližuje Zbyněk Oslzlý.

Cukernatost nepředstavuje zdaleka jediný směrodatný parametr pro stanovení termínu sklizně. Je nutné soustředit se na kombinaci několika hlavních ukazatelů kvality vedoucích k optimálnímu stanovení aromatické či fenolické vyzrálosti bobulí. Přestože není analýza provedena přímo na vinici konkrétního vinaře, dozví se zájemci řadu praktických a užitečných informací, které jim pomůžou sklízet v optimálním stupni zralosti pro požadovaný typ vína.

Dlouhodobě vysoké teploty a intenzivní sluneční záření může být dále negativní pro zrání raných bílých odrůd, jako jsou Muškát moravský, Műller Thurgau, Lena a dalších. Intenzivní oslunění může vést ke zvyšování podílu hořkých látek v bobulích. U takových odrůd je třeba velmi dbát na sklizeň v optimální kvalitě na základě senzorického hodnocení bobulí.

Pro zrání bílých odrůd je optimální střídání teplých dnů a chladných nocí. V takových podmínkách dochází k pozitivnímu vývoji aromatických látek a uchovávání příznivé struktury kyselin. Takový průběh počasí je proto zcela ideální pro bílé odrůdy.

Vyšší teploty mohou být naopak velmi příznivé pro zrání modrých odrůd. Pro tvorbu barviv a zralost tříslovin je naopak vhodnější méně výrazné střídání denních a nočních teplot. Vytrvale teplé počasí proto může zvyšovat kvalitu modrých odrůd. Při teplotách vyšších než 35°C však může docházet k zpomalení nebo zastavení tvorby antokyanových barviv. Dosavadní průběh počasí naznačuje vysokou kvalitu modrých hroznů pro výrobu červených vín.

Přínos předsběrových analýz spočívá také v možnosti srovnávání dosahovaných výsledků s vývojem z předchozích ročníků. Jako jeden z nejlepších ročníku posledních desetiletí je označován rok 2015.

Aktuální informace o průběhu zrání vinaři naleznou každý týden na www.vinarskepotreby.cz nebo je v případě zájmu mohou obdržet i přímo na svou mailovou adresu.

Kromě předsběrových analýz mohli vinaři od května využívat i prognostické zprávy o aktuálním stavu na vinicích z pohledu výskytu škodlivých organismů révy vinné. Na základě úrovní infekčních tlaků a také dle jednotlivých vybraných lokalit pak byla následně doporučována opatření vedoucí k ochraně vinic. BS vinařské potřeby poskytují také individuální enologicko-technologické poradenství, profesionální servis, rozbory a analýzy v akreditovaných laboratořích (analýzy moštů, vín, listů, půd) a řadu dalších odborných služeb v segmentu vinařství a vinohradnictví.

Kontakt po média:
Ing. Kateřina Martykánová                                                    
PR manager                                                                         
Tel.: 602 576 870                                                         
E-mail: martykanova@locomotion.cz     

Mgr. Renata Hlavačková
Marketing manager 
Tel.: 774 576 923                              
E-mail:marketing@vinarskepotreby.cz