Valná hromada SV ČR

5. 2. 2020

Valná hromada SV ČR

V úterý 4. 2. 2020 proběhla ve Velkých Bílovicích řádná valná hromada SV ČR, která měla na programu mimo standardních bodů schválení povinných zpráv o činnosti a hospodaření, také změnu stanov spolku a zejména volbu všech orgánů svazu na nové čtyřleté období.

    

     Valná hromada schválila změnu stanov. Hlavní změny reagují na aktuální legislativu, kdy je zpřesněna hlavní a vedlejší činnost. Stanovy také rozšiřují počet členů představenstva o spolky s pevným místem v představenstvu. Nově bude členem spolek UNIE ENOLOGŮ ČR a spolek MLADÍ VINAŘI. Změny byly provedeny taktéž ve věci ukončení a přesahu mandátů pro případ nedokončení nebo překročení funkčního čtyřletého období.

Valná hromada provedla volbu všech orgánů z důvodu uplynutí funkčního čtyřletého období. Ve funkci prezidenta byl potvrzen JUDr. Tibor Nyitray, který byl zvolen do roku 2024 96% přítomných hlasů. Ve funkci viceprezidenta pro Moravu byl opět potvrzen Ing. Josef Svoboda ze společnosti BOHEMIA SEKT, a.s. 95% hlasů. Funkci viceprezidenty pro čechy je dle stanov jmenována Ing. Liana Hrabálková. Další členové představenstva jsou:

Členové za jednotlivé vinařské podoblasti.

 • Slovácká - Ing. Bořek Svoboda (Sdružení vinařů slovácké podoblasti)
 • Velkopavlovická - Ing. Jakub Šamšula (ČTVRTEČNÍCI, Čejkovice)
 • Mikulovská - Mgr. Ing. Marek Šťastný (Sdružení vinařů mikulovské podoblasti)
 • Znojemská - Ing. Stanislav Lancouch (VOC Znojmo),

Členové z řad celé členské základny

 • Ing. Pavel Filipovszki (Vinařství LAHOFER, a.s.)
 • Ing. Luboš Oulehla
 • Ing. Tomáš Martinec (Zemědělská, a.s. Čejkovice)
 • Ing. Jan Stávek, Ph.D.

Jmenovaní členové představenstva vinařskými spolky s pevným místem v představenstvu

 • Ing. Liana Hrabálková – Cech českých vinařů, z.s.
 • Ing. Hynek Holánek – MORAVÍN – svaz moravských vinařů
 • Ing. Pavel Vajčner – Vinařská unie ČR
 • Ing. Michal Mlejnek – Spolek EKOVÍN
 • Ing. Alois Tománek, CSc. – Sdružení šlechtitelů révy vinné, z.s.
 • Doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. – UNIE ENOLOGŮ ČR, z.s.
 • Ing. Kamil Prokeš, Ph.D. – MLADÍ VINAŘI, z.s.

Členové dozorčí rady

 • Ing. František Mádl – předseda
 • Ctirad Králík
 • Ing. Ladislav Musil

Valná hromada projednala návrh činnosti v roce 2020 a rozhodla o následujících bodech:

A. V rámci problematiky černého trhu s vínem trvají požadavky na:

 • V případě zahájení práce na změně Vinařského zákona a jiné legislativy navrhnout ve spolupráci s ÚKZUZ systém verifikace hlášení o produkci, sběru, nákupu a jejich křížovou kontrolu, navrhnout rozdělení subjektů na trhu na výrobce a obchodníky s povinností označení firmy - obchodního názvu, navrhnout legislativní zákaz poskytovat státní podpory, pro subjekty, kterým bylo opakovaně prokázáno falšování vína
 • V rámci příprav zavedení e-VDO na úrovni EU monitorovat stav příprav a při zveřejnění návrhů zaujmout stanovisko
 •  

B. V rámci problematiky vinohradnictví a vinařství se zaměřit na:

 Dokončit návrh „Apelačního systému” v České republice

 • Monitorovat legislativní proces zákona o regulaci reklamy a pádnými argumenty ve spolupráci se sektorovými kolegy (pivo, líh) prosadit zachování stávajícího stavu.
 • Prosazovat udržení a prohlubování podpor na novou výsadbu (1 % plochy) a výsadbu z bývalé státní rezervy jako součást protierozního opatření a umožnit restrukturalizaci na státní půdě
 • Aktivně pracovat na novém Programu rozvoje venkova udržet pro následující programovací období a dále rozvíjet opatření 4.1.1. a 4.2.1. pro pěstitele a zpracovatele hroznů révy vinné
 • Monitorovat a prosadit obdobné podmínky restrukturalizace vinic a investic v rámci SOT s vínem
 • Monitorovat a prosadit obdobné podmínky v rámci AEKO opatření IP – réva vinná 2020+
 • Monitorovat legislativu mysliveckého zákona a jeho prováděcích předpisů a zde prosazovat ustanovení na maximální snížení stavů zvěře v honitbách, kde jsou kulturou vinice, a dále zapojit myslivecké sdružení do spolupráce či spolufinancování minimálních ochran před poškozením zvěře
 • Prosazovat vytvoření udržitelných a rozvojových podmínek pro rozvoj šlechtění a udržování genetického fondu.
 • Udržovat spolupráci s JMK
 • Prosazovat rozšíření podpory kapkové závlahy jednotlivcům a rozšíření a rekonstrukci základních závlahových systémů
 • Prosazovat zabezpečení přebytku vody v povodí Moravy a Dyje
 • Ve spolupráci s Ing. P. Lacinou podporovat a rozvíjet akci „Vinaři jdou na dřeň"