UPOZORNĚNÍ pro žadatele o podporu z Vinařského fondu

13. 7. 2022

UPOZORNĚNÍ pro žadatele o podporu z Vinařského fondu

Od 1. července 2022 se žádosti o podporu z Vinařského fondu podávají POUZE ELEKTRONICKY!!! Znamená to, že nelze přijmout ani žádosti zaslané poštou ani žádosti doručené osobně.

Žádost je možné vyplnit pouze na https://portal.vinarskyfond.cz/. Prostřednictvím tohoto portálu se žádost také posílá. Jako prokazatelně doručená je žádost podepsaná elektronickým podpisem nebo personifikovaná e-identitou. Pro doručení lze využít i datovou schránku. Více informací na https://portal.vinarskyfond.cz/, u pracovníků Vinařského fondu a také v Pravidlech pro žadatele.

Podporované oblasti zatím zůstávají stejné jako v předchozích letech:

  1. Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín – určeno pouze pro výrobce vína a spolky sdružující výrobce vína
  2. Výstavy, přehlídky, soutěže vín – určeno pořadatelům
  3. Průzkumy trhu s vinařskými produkty
  4. Školení, semináře, konference – určeno pořadatelům
  5. Tištěné, audiovizuální a online materiály
  6. Propagační akce s tematikou vína a vinařství – určeno pořadatelům

Projekty musí být realizovány v období od 1. října 2022 do 31. března 2023.

Žadatelé by také neměli zapomenout připojit ke svým projektům povinné přílohy jako např. seznam přednášejících, statut soutěže vín nebo způsob oslovení vinařů.

Žádosti se podávají do 15. srpna 2022. V tento den musí být tedy žádost vyplněna a podepsána elektronickým podpisem, personifikována e-identitou nebo doručena datovou schránkou. Později doručené žádosti budou zamítnuty.

O žádostech bude rozhodovat Rada Vinařského fondu na svém jednání v září 2022. Po ověření zápisu se výsledky projednání žádostí uveřejňují na www.vinarskyfond.cz a Vinařský fond postupně připravuje a rozesílá rozhodnutí.

Na rok 2023 připravuje Vinařský fond rozsáhlejší změny v Pravidlech pro podávání žádostí. Sledujte proto, prosím stránky www.vinarskyfond.cz, https://portal.vinarskyfond.cz/ nebo www.vinazmoravyvinazcech.cz.