Upozornění na povinnosti týkající se označování čepovaných a rozlévaných vín

23. 4. 2018

Upozornění na povinnosti týkající se označování čepovaných a rozlévaných vín

Aktuální informace ze Státní zemědělské a potravinařské inspekce

Tyto povinnosti vyplývají z novely zákona o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 321/2004 Sb.“), které jsou účinné od 1. 4. 2017.

Zejména se jedná o požadavky na označování čepovaného a rozlévaného vína při nabízení k prodeji z obalu určeného pro spotřebitele podle ustanovení § 16 odst. 8 zákona č. 321/2004 Sb., kdy musí být viditelně zpřístupněné tyto snadno čitelné údaje: o Označení druhu produktu. o Označení CHOP/CHZO, pokud je obsahuje. o Označení tradičního výrazu, pokud je obsahuje. o Označení stáčírny. o Údaj o provenienci.

Podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 321/2004 Sb. dále musí být v místě nabídky čepovaného nebo rozlévaného vína viditelně zpřístupněné tyto snadno čitelné údaje: o Skutečný obsah alkoholu. o Slovní vyjádření obsahu zbytkového cukru. o Údaj o alergenní složce.

Skutečný obsah alkoholu: Prodávající: - přímo uvede tento údaj, nebo - uvede slova „Informaci o obsahu skutečného alkoholu ve víně žádejte u obsluhy“, nebo jiná slova, která mají pro spotřebitele stejný význam.

Slovní vyjádření obsahu zbytkového cukru: Prodávající: - přímo uvede tento údaj, nebo - uvede slova „Informaci o slovním vyjádření obsahu zbytkového cukru ve víně žádejte u obsluhy“, nebo jiná slova, která mají pro spotřebitele stejný význam.

Údaj o alergenní složce se uvádí způsobem stanoveným zákonem č. 110/1997 Sb.: Údaj o přítomnosti alergenní složky v rozlévaném víně nebo čepovaném víně, které je možno konzumovat na místě, způsobem podle ustanovení § 9a zákona č. 110/1997 Sb., musí být uveden v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 vyhlášky č. 417/2016 Sb.: a) písemně – zvýrazněním látky vyvolávající alergii nebo nesnášenlivost tak, aby byla jasně odlišena od ostatních složek, např. typem písma, stylem písma či barvou pozadí, nebo b) písemně slovy "Informaci o výskytu konkrétních alergenů v pokrmu žádejte u obsluhy." nebo jinými slovy, která mají pro spotřebitele podobný význam, včetně následného předání informace o výskytu konkrétního alergenu v pokrmu spotřebiteli, nebo c) písemně slovy prostřednictvím zařízení pro vizuální komunikaci, nebo d) písemně uvedením číselných nebo písmenných kódů nebo symbolů za předpokladu, že tyto budou v nabídce pro spotřebitele srozumitelným způsobem vysvětleny.

Dále si dovolujeme upozornit na pravidla týkající se mísení vína a podávání vína z obalu určeného pro spotřebitele o objemu do 2 litrů, která jsou uvedená v ustanovení § 27 odst. 11 zákona č. 321/2004 Sb.

Tímto Vás žádáme o předání informace mezi své odběratele (restaurace, hotely, provozovny společného stravování aj.).

Veškeré další informace týkající se vinařské problematiky můžete naleznout v záložce „Víno“ na webových stránkách www.szpi.gov.cz.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce - oznámení