Upozornění na povinnost podat prohlášení o zásobách v roce 2022

10. 8. 2022

Upozornění na povinnost podat prohlášení o zásobách v roce 2022

ÚKZÚZ - Registr vinic upozorňuje na povinnost podat do 10. 9. (pro rok 2022 do 12. 9. 2022) prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2022 (dle čl. 32 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 a čl. 23 nařízení Komise (EU) 2018/274).

Povinnost podat prohlášení o zásobách se vztahuje na všechny výrobce, dále na obchodníky a obchodní zprostředkovatele s objemem obchodovaného vína převyšujícím 750 hl nebo 1000 l sudového vína (za 1 vinařský rok) a je jednou ze základních podmínek pro přiznání podpor ve vinohradnictví a vinařství administrovaných Státním zemědělským a intervenčním fondem.

Povinnost podat prohlášení mají dotčené subjekty i v případě, že stav zásob je nulový. V tomto případě zasílají prohlášení s nulou.

 Prohlášení lze podat:

  • elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře po přihlášení
  • na tiskopisu zaslaném poštou nebo osobně doručeném na adresu: ÚKZÚZ, Oddělení registru vinic, Evropská 16/25, 67181 Znojmo-Oblekovice