Stručné zprávy z "PIWI" světa

28. 3. 2022

Stručné zprávy z "PIWI" světa

Norsko vypsalo nabídkové řízení na dovozní kvótu pro PIWI z Rakouska. Státní alkoholový monopol nabídne na podzim rakouská PIWI vína
Norský státní alkoholový monopol Vinmonopolet poprvé vypisuje výběrové řízení na dovozní kvótu pro rakouská PIWI vína. Na tento přísně regulovaný trh lze dovážet vína pouze s povolením a na žádost. Do konce března mohou rakouští vinaři přihlašovat svá PIWI vína odrůd Cabernet blanc, Donauriesling a Donauveltliner ročníku 2021. 

Vybraná vína budou ve státních obchodech k dostání od září. Dostupné množství vína, o které Vinmonopolet v Rakousku požádal, je v současné době stále malé. Na 21 hektarech se pěstuje Cabernet blanc, na 54 hektarech Donauriesling a na 31 hektarech Donauveltliner. Význam PIWI odrůd však neustále roste.
Zdroj: Austria Wine Marketing, 25. 2. 2022, JS

Francouzští kandidáti na post prezidenta: podpora úplného zákazu používání pesticidů i zavedení uhlíkové daně na evropských hranicích
Francie se připravuje na prezidentské volby, které proběhnou v termínu 10. - 24. 4. 2022. Proti současnému prezidentovi Emmanuelu Macronovi se postaví řada dalších kandidátů, z nichž většina má pro případ svého zvolení připravenu i strategii pro další budoucnost francouzského zemědělského sektoru. Za Zelené na post prezidenta kandiduje Yannick Jadot, ten do svého programu zařadil návrh na úplný zákaz používání pesticidů ve Francii do roku 2030 i zavedení nulového DPH na produkci ekologického zemědělství. Kandidátkou za socialisty je Anne Hidalgová, která se zavázala zasadit o zákaz používání glyfosátu a neonikotinoidů, a to během prvních 100 dní svého případného funkčního období. Kandidát krajní pravice Éric Zemmour má v plánu, podobně jako současný prezident Emmanuel Macron, v případě svého zvolení zavádět uhlíkovou daň na evropských hranicích.
Zdroj: Stálé zastoupení PK ČR v Bruselu, www.foodnet.cz, 16. 3. 2022


Burgundsko definuje svou cestu k uhlíkové neutralitě do roku 2035
BIVB (Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne) představil 10. února v Beaune „Objectif climat“. Aneb jak bude toto odvětví přispívat k dosažení mezinárodních cílů uhlíkové neutrality. Změřit, snížit a neutralizovat: to je metoda, která by měla vést burgundská vína na cestě k dekarbonizaci. Rovnice je relativně jednoduchá: cílem je snížit emise skleníkových plynů do roku 2035 z 380 000 t CO2 ekv. na úroveň odhadovanou na 150 000 t CO2 ekv., tj. snížení o cca 60 %.
Farm Europe/JS

Francie: Plocha biovinic se stále zvětšuje
Certifikováno je 17 % plochy francouzských vinic nebo se nachází v přechodu na ekologické vinohradnictví. Uvádí to agentura Agence Bio ve své výroční zprávě o údajích za rok 2020. Tento podíl
představuje necelých 140 000 ha vinic a téměř 10 000 vinohradnických podniků. Po několika letech stagnace se konverze daří. V roce 2020 byla zahájena konverze na 26 500 ha. V regionu Occitanie se nachází největší plocha ekologických vinic (certifikovaných a v přechodném období) s více než 51 000 ha. Na druhou stranu, ve vztahu k celkové ploše regionálních vinic je Korsika nejvíce ekologickým regionem ve Francii s 28,3 % plochy biovinic.
Farm Europe/JS

Vyhlášení nové ceny EU za ekologické zemědělství
Poprvé udělované ceny EU za ekologické zemědělství mají za cíl ocenit vynikající úspěchy v rámci řetězce ekologického zemědělství a nejinovativnější subjekty v ekologickém zemědělství v EU. Cena EU za ekologickou produkci vznikla z iniciativy Evropské komise, Evropského hospodářského a sociálního výboru, Evropského výboru regionů a sdružení COPA-COGECA a IFOAM Organics Europe. Uděluje se osm cen v sedmi kategoriích, z toho dvě pro výrobce: po jedné pro „Nejlepší ekologickou zemědělkyni“ a „Nejlepšího ekologického zemědělce“. Dále se bude udělovat cena nejlepšímu malému a střednímu podniku, nejlepšímu prodejci, nejlepší restauraci, nejlepšímu městu a nejlepšímu regionu.
Dosud existovaly národní ceny za ekologické zemědělství, toto budou první ceny udělené na evropské úrovni. Slavnostní předání cen se uskuteční 23. září 2022, na Den ekologického zemědělství EU. Jedinou cenou je čestné ocenění, žádná finanční odměna se neuděluje. Žádosti je možné podávat od 25. března do 8. června. Informace na: www.ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_de  
Evropská komise a Zemědělský výbor EP/JS