Stanovisko SZPI k označování výrobků zeměpisnými prvky

27. 3. 2024

Stanovisko SZPI k označování výrobků zeměpisnými prvky

Vzhledem k aktuální situaci v označování některých vinařských výrobků je nutné sjednotit přístup k posuzování značení těchto výrobků, a to i s ohledem na novelu vyhlášky č. 88/2017 Sb.

Přiložené stanovisko obsahuje tří následující kapitoly:

  • Kapitola I. se týká vinařských produktů, které byly vyrobeny mimo území České republiky (primární nebo sekundární kvašení proběhlo mimo území ČR), přičemž v hlavním zorném poli obsahují zeměpisné údaje vztahující se k území ČR, které však nemají žádný vztah k daným produktům a u spotřebitele tak vyvolávají představu tuzemského produktu. Tento závěr vyplývá z nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, z rozsudku Nejvyššího správního soudu a rozsudku Krajského soudu v Brně.
     
  • Kapitola II. se týká vinařských výrobků, které v označení obsahují vyobrazení nebo obrazové připomenutí míst, objektů nebo symbolů, znaků, erbů vážících se k území ČR, přičemž původ hroznů není z ČR nebo výrobce/výroba nemá blízký geografický nebo historický vztah k danému vyobrazení nebo obrazovému připomenutí. Tento závěr vyplývá z platného znění vyhlášky č. 88/2017 Sb.
     
  • Kapitola III. se týká vinařských výrobků, které v označení obsahují historii produktu, výrobce nebo osob, anebo činnosti v odvětví vinohradnictví a vinařství vážících se k území ČR, přičemž původ hroznů není z ČR. Tento závěr vyplývá z platného a současně již účinného znění vyhlášky č. 88/2017 Sb.

Tímto stanoviskem však nijak nejsou dotčena pravidla pro označování vinařských výrobků podle přímo použitelných předpisů EU a vnitrostátních předpisů.

Závěry přiloženého stanoviska budou vymahatelné od 1. 8. 2024.

Výrobky označené do tohoto data bude možné uvádět na trh do vyprodání zásob. Výrobky označené po tomto datu již musí odpovídat platným právním předpisům.

Ke stažení: