Salon vín - NSV 2021 - informace pro vinaře

1. 9. 2020

Salon vín - NSV 2021 - informace pro vinaře

Vážení vinaři, dovolujeme si Vás pozvat k účasti Vašich vín v 21. ročníku Salonu vín – národní soutěži vín 2021.
Jedná se o nejvyšší národní soutěž vín, pořádanou Národním vinařským centrem, o.p.s. pod odbornou garancí Svazu vinařů ČR. Termín uzávěrky přihlášek je 10. 9. 2020.

Salon vín – národní soutěž vín ČR je finální soutěží systému Národní soutěže vín a navazuje na nominační kola ve vinařské oblasti Čechy a ve vinařské oblasti Morava (podoblasti Znojemské, Mikulovské, Velkopavlovické a Slovácké). Na vlastní soutěž navazuje stálá degustační expozice Salonu vín na státním zámku ve Valticích.

Důležité informace:
• V letošním roce se budou do 1. kola vybírat pouze 3 lahve, postoupí-li víno do 2. kola, dodá vinař dalších 6 lahví.
• V letošním roce, stejně jako v minulých letech, budou vína svezena výrobci do „Centra Excelence“ na ulici Sobotní 1029, Valtice v daných termínech viz. níže.
• Budou udělovány také stříbrné medaile vínům, které postoupily do druhého kola (do finální čtyřstovky) a zároveň ve finálním kole obdržely min. 84 bodů. Dřívější ocenění titulem „Salon vín ČR" (finální 100) je nyní „Zlatá medaile Salonu vín ČR". Vína, oceněná zlatou medailí budou celoročně prezentována v degustační expozici Salonu vín. Vína, oceněná stříbrnou medailí, budou dle možností prezentována formou krátkodobých prezentací a budou také vybírána na prezentační akce mimo expozici Salonu vín. Vzhledem k tomu, že celkově se systému Národní soutěže vín účastní přes 2541 vín a do 1. kola se přihlašuje pravidelně 1 500 vín, bude i tak Salon vín – národní soutěž vín patřit k nejpřísnějším soutěžím vín u nás.
• Divoká karta – každý vinař, který získal alespoň jednu nominaci z oblastních kol, bude moci přihlásit do 1. kola Salonu vín – NSV ještě jedno víno ze své produkce mimo již nominovaná vína. Prosím v přihlášce toto víno označte v kolonce Poznámka – „Divoká karta“
• Došlo k dalšímu posílení objektivity soutěže a laboratorní analytické kontroly vín. Všechna vína, postupující z 1. kola projdou laboratorní analýzou a laboratorní analýza bude prováděna namátkově také u vín, dodávaných do degustační expozice.

Hlavní termíny:
• 1. 9. 2020 – spuštění registrace na registračním systému www.elwis.cz
• 10. 9. 2020 – ukončení registrace vín
• 15. 9. 2020 – 18. 9. 2020 – sběr vzorků, místo Centrum Excelence, Sobotní 1029, Valtice
• 15. 9. 2020 od 8,00 – 11,30 a od 12,00 – 15,00 hod. sběr vzorků vinařských firem sídlících ve Velkopavlovické podoblasti
• 16. 9. 2020 od 8,00 – 11,30 a od 12,00 – 15,00 hod. sběr vzorků vinařských firem sídlících v Mikulovské podoblasti
• 17. 9. 2020 od 8,00 – 11,30 a od 12,00 – 15,00 hod. sběr vzorků vinařských firem sídlících ve Slovácké podoblasti
• 18. 9. 2020 od 8,00 – 11,30 a od 12,00 – 15,00 hod. sběr vzorků vinařských firem sídlících ve Znojemské podoblasti a oblasti Čechy
• 5. – 9. 10. 2020 – hodnocení 1. kola soutěže (nová budova „Centrum Excelence“)
• 24. - 26. 11. 2020 – hodnocení 2. (finálního) kola soutěže (nová budova „Centrum Excelence“)
• 28. 1. 2021 – slavnostní otevírání nového ročníku degustační expozice Salonu vín 2021

Co získáte oceněním Vašich vín v této soutěži.
• Ocenění kvality Vašich vín na největší a nejprestižnější soutěži vín ČR
• Prezentaci a prodej ve stálé degustační expozici Salonu vín ČR na zámku ve Valticích
• Prezentaci Vašich vín v katalogu a na webových stránkách soutěže
• Možnost označení oceněných vín formou samolepící medailičky, možnost umístění loga soutěže ve Vašich prezentačních materiálech
• Umísťování oceněných vín na prezentačních akcích v ČR i v zahraničí, které zajišťuje Národní vinařské centrum, o.p.s.

Pro případné další informace:
• Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier Národního vinařského centra, e-mail: marek.babisz@vinarskecentrum.cz , tel. 602 470 262
• Ing. Pavel Krška, ředitel Národního vinařského centra, e-mail pavel.krska@vinarskecentrum.cz , tel. 721 414 575

Statut Salon vin - Narodni soutez vin CR 2021

Příloha bez názvu_ 01301

Příloha bez názvu_ 01307