Restrukturalizace vinic na státní půdě

12. 2. 2020

Restrukturalizace vinic na státní půdě

Vážená vinařská veřejnosti, protože se v minulých letech objevily problémy s restrukturalizací vinic na pronajaté státní půdě (Pozemkový úřad nechtěl dát souhlasné stanovisko s vyklučením stávající vinici), SV ČR ve spolupráci a RAK JMK vedl řadu jednání a podařilo se dohodnout následující postup.

Pozemkové úřady (ZN, BV, HO, UH, příp. ostatní) sesbírají předběžné požadavky subjektů, které mají zájem provést v následujících letech na státní půdě restrukturalizaci vinic. Za tímto účelem je třeba zaslat prostou informaci s požadavkem na restrukturalizaci konkrétních parcel na příslušný pozemkový úřad. Jednotlivé úřady tyto požadakvy shromáždí a následně budou tyto žádosti projednány na úrovni vedení pozemkového úřadu. PÚ je tak připraven vše projednat ve smyslu vydání souhlasných stanovisek s klučením a následného pronájmu půdy na dobu určitou v podobě životnosti vinice.

Vyzýváme vás proto o komunikaci s příslušnými PÚ, tak aby bylo možno vyřídit souhlasná stanoviska co nejdříve.