Restrukturalizace a přeměna vinic a investice - program podpor 2019 - 2023

9. 8. 2018

Restrukturalizace a přeměna vinic a investice - program podpor 2019 - 2023

1. srpnem 2018, nabývá účinnosti nařízení vlády č. 147/2018 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 – 2023.

Restrukturalizace a přeměna vinic:

V návaznosti na tuto skutečnost je spuštěn příjem žádostí dotačního titulu „Restrukturalizace a přeměna vinic“ (v rámci SOT s vínem). Žádosti budou přijímány nepřetržitě.
Žádosti jsou již přijímány v rámci nového pětiletého programového období (2019-2023), nicméně oproti předchozímu období nedochází k výrazným změnám, co se týče podmínek opatření.

Zásadní novinky v nařízení jsou:

  • Nově bude možné podávat oznámení o realizaci opatření do 31. května kalendářního roku.
  • Nebude možné žádat o preferenci na mladého vinohradníka.
  • Sazby budou vypláceny absolutně v sumách uvedených v NV č. 147/2018 Sb. až do doby, než bude vyčerpán finanční rámec určený pro daný finanční rok. Neuspokojené (avšak úspěšné) žádosti z tohoto roku budou uspokojeny v následujícím finančním roce, a to až do roku 2023.
  • Veškeré projekty je nutno realizovat do 31. května 2023!!!
  • Rozpočet určený pro toto opatření je cca 3,6 mil € pro každý finanční rok.

Investice:

V návaznosti na tuto skutečnost je spuštěn příjem žádostí dotačního titulu „Investice“ (v rámci SOT s vínem) pro období 2018/2019. Příjem žádostí pro toto období (myšleno aktuální finanční rok 2019) bude ukončen dne 31. 8. 2018.
Žádosti jsou již přijímány v rámci nového pětiletého programového období (2019-2023), nicméně oproti předchozímu období nedochází k výrazným změnám, co se týče podmínek opatření.

Zásadní novinky v nařízení jsou:

  • Nově je možné žádat o poskytnutí podpory taktéž na pořízení lisu na hrozny.
  • Zůstává podpora na pořízení speciální kvasné nádoby s aktivním potápěním matolinového klobouku, avšak již není specifikace, že tato musí být na produkci červených vín. 
  • Byla pozměněna podpora mladému vinaři (§10), kdy podpora takovému subjektu bude navýšena o 10 % celkově vypočtené podpory, avšak tak aby nebyla překročena maximální částka podpory na projekt, což jsou 2 mil Kč.
  • Rozpočet určený pro toto opatření je cca 1,5 mil € pro každý finanční rok.

Podrobnosti naleznete také na webu SZIFu.

Ke stažení: