RENOMIA, a.s.

RENOMIA, a.s.

Naším cílem je důsledně hájit Vaše zájmy a pečovat o Vaše pojištění plodin.

Pojištění zemědělských rizik je určeno všem subjektům podnikajícím v zemědělství nebo lesnictví nehledě na jejich velikost. Spolu se základním pojištěním majektu, strojů a odpovědnosti tvoří komplexní pojistnou ochranu moderní zemědělské firmy.

Pojištění plodin: klíčové pojištění v současné situaci extrémních výkyvů počasí a klimatické změny kryje živelní rizika, zejména krupobití a požáru, a dále doplňkově chrání před povodní, záplavou, vichřicí, vyzimováním, mrazem, škůdci či sesuvem půdy lze pojistit všechny polní plodiny (obilniny, luštěniny, olejniny, okopaniny), ovoce, zeleninu, vinnou révu a chmel pojistíme i sady a stromové školky či rostliny pěstované ve sklenících či fóliovnících.
 
Komplexní služby RENOMIA: specialista likvidace škod RENOMIA, který hájí vždy Vaše zájmy a jedná za Vás s pojišťovnou pomůžeme Vám s administrací žádostí o dotace na pojištění plodin u PGRLF risk manažeři RENOMIA doporučí vhodné postupy pro předcházení rizik a snížení škodního průběhu.

RENOMIA, a. s.
Holandská 8, 639 00 Brno
www.renomiaagro.cz 

Kontaktní osoby:
Mgr. Hubert Adámek
tel.:  +420 733 164 345
e-mail: hubert.adamek@renomiaagro.cz