Registrace e-shopů a značení zde prodávaných vín

10. 6. 2021

Registrace e-shopů a značení zde prodávaných vín

S ohledem na množící se dotazy a informace ve věci registrace e-shopů, kde je prodáváno víno, tímto upozroňujeme na hlavní povinnosti, na které je třeba nezapomenout k bezchybnému fungování vinařských e-shopů, jinak řečeno obchodu pri prodeji na dálku.

Registrace e-shopu:

Vzhledem k tomu, že vinařský e-shop je distribučním kanálem, musí dojít k jeho registraci jako provozovny potravinářského podniku. Tato registrace se provádí prostřednictvím formuláře k registraci, který je ke stažení na stránkách SZPI a následného zaslání na adresu Inspekce. Stejně tak je pod stejným odkazem možnost stážení návodu jak tento formulář vyplnit. 

Přehled povinných údajů pro označování vinařských produktů prostřednictvím prodeje na dálku:

Dle čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011 je povinností provozovatele webových stránek označit produkty na webu v souladu s povinnými údaji dle článku 9 nařízení 1169/2011. V případě vína (především tichého vína, perlivého vína, šumivého vína apod.) má před nařízením (EU) č. 1169/2011 aplikační přednost nařízení (EU) č. 1308/2013. Víno tedy musí být na e-shopu (či jiné platformě umožňující prodej na dálku) označeno v souladu s článkem 119 „Povinné údaje“, konkrétně:

a) označení druhu výrobku z révy vinné v souladu s částí II přílohy VII (např. víno, perlivé víno, šumivé víno a další)
b) u vín s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením:
          i) výraz „chráněné označení původu“ nebo „chráněné zeměpisné označení“ a
          ii) název chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení;

c) skutečný obsah alkoholu v procentech objemových;
d) uvedení provenience;
e) název stáčírny nebo v případě šumivého vína, šumivého vína dosyceného oxidem uhličitým, jakostního šumivého vína nebo jakostního aromatického šumivého vína název producenta nebo prodejce;
f) u dovážených vín název dovozce; a
g) v případě šumivého vína, šumivého vína dosyceného oxidem uhličitým, jakostního šumivého vína nebo jakostního aromatického šumivého vína údaj o obsahu cukru.

Dále musí být víno označeno v souladu s článkem 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 1169/2011 údajem o alergenu a dále v souladu s  článkem 9 odst. 1 písm. d) nařízení č. 1169/2011 údajem o čistém množství potraviny (v případě vína objem).

Ve zkratce by se dá konstatovat, že víno musí být při prodeji na dálku označeno stejnými povinnými údaji jako na etiketě, s výjimkou údaje o číslu šarže.