Reforma tuzemského vinařství

24. 3. 2022

Reforma tuzemského vinařství

“Vinařina” je fakt skvělý obor. Ale i ona se nenachází v jednoduchých časech. Své místo tu však měla, má a bude mít. Základem je nestát na místě. Reagovat, tvořit, být konstruktivní a spojovat vinaře tak, jak víno spojuje lidi. V tom je síla našeho oboru.

Svaz vinařů ČR schválil a přichází s návrhem prací na národní vinařské koncepci. Ta má odpovědět na otázky, "kdo jsme a kudy chceme jít” v následujících letech.

Ruku v ruce s tím však musí jít i proměna stávajících klíčových organizací - Svazu samotného, především však Národního vinařského centra a Vinařského fondu, aby právě v souladu s nastavenou koncepcí přinášely maximální služby tuzemskému vinařství a vinařům.

Nicméně, aby ten model dlouhodobě fungoval, je třeba vinařské jednotnosti, integrity.

Magické jsou tedy tři slova: koncepce, reforma a restrukturalizace.

Téma, které přináší představenstvo Svazu vinařů ČR v čele s Martinem Chladem, prezidentem SVČR.

 

Panelová diskuze mezi členy Správní rady NVC, rady VF a představenstev SVČR a VAČR.

Foto: Jiří Hloušek