Prowein Düsseldorf 2020 – poslední prodloužení termínu přihlášení k účasti

10. 7. 2019

Prowein Düsseldorf 2020 – poslední prodloužení termínu přihlášení  k účasti

Vážení vinaři, jelikož v této chvíli není naplněn minimální počet vystavovatelů pro přihlášení k účasti na veletrhu Prowein 2020 prodlužuje Vinařský fond termín pro přihlášení. Pokud se chcete veletrhu účastnit, zašlete vyplněnou a podepsanou smlouvu ve dvou vyhotoveních (ke stažení na webu vinarskyfond.cz) nejpozději do 15. července 2019 na adresu: Vinařský fond, Žerotínovo nám. 3, 60182 Brno.

Informace vinařům k prezentaci na veletrhu Prowein 2020

Na svém zasedání dne 17. 6. 2019 rozhodla Rada Vinařského fondu o realizaci společné expozice ČR na veletrhu Prowein 2020 zajišťované Vinařským fondem, a to za těchto podmínek:

1)      Účast minimálně 12 výrobců vína - spoluvystavovatelů na veletrhu

2)      Poplatek spoluvystavovatele je 30.000 Kč vč. DPH

 

Základní info k veletrhu:

  • Termín: 15. - 17. 3. 2018
  • Místo konání: Messe Düsseldorf
  • Web: http://www.prowein.com/
  • Info o veletrhu česky: http://cz.prowein.com/
  • Vinařský fond zajistí vše jak doposud – přihlášku, realizaci stánku, objednávky atd.
  • Každý spoluvystavovatel má k dispozici prezentační místo, možnost využít skladovací prostory apod.
  • V rámci přípravy na veletrh se budou konat pracovní schůzky (první předpokládáme v průběhu měsíce září)

Důležité informace:

Vinař, který se chce veletrhu účastnit, musí zaslat smlouvu spoluvystavovatele.

V případě, že se v termínu nepřihlásí minimální počet vystavovatelů, nebude se společná expozice realizovat!

Další informace k veletrhu: Lucie Krainová, tel: 606 602 587, mail: krainova@vinarskyfond.cz