Provoz kalolisu

15. 10. 2019

Provoz kalolisu

Společnost BS vinařské potřeby s.r.o. nabízí službu likvidace odpadu z výroby vína se zaměřením na výkup tekutých vinných kvasnic a závadných vín.

Výkupní cena tekutých kvasnic se pohybuje od 0,10 do 0,50 Kč za litr v závislosti na kvalitě, objemu a vzdálenosti. Poskytujeme také likvidaci tuhých vinných kvasnic, tzv. výlisků.

Nové sběrné místo tuhých vinných kvasnic je v Podivíně v bývalém zemědělském družstvu (ul. Za dráhou). Výkup tekutý kalů probíhá v areálu BS Velké Bílovice (jako v předchozích letech).

Kvasnice do čistíren odpadních vod nepatří, k veškerému likvidovanému materiálu zákazník obdrží doklad o ekologické likvidaci, který slouží pro kontrolní úřady a ušetří spoustu nežádoucích starostí.