provinařský objektiv /díl#4

20. 12. 2021

provinařský objektiv /díl#4

Nová informační platforma, která je určena pro vinaře, členy Svazu vinařů ČR. V rychlém sledu souhrn informací z aktuálního dění v 49. a 50. týdnu:

  • VINOZOOM VINAŘSTVÍ ROKU 2021 – průběh soutěže
  • restrukturalizace NVC
  • schůzka s ing. Karolínou Bartošovou, ředitelkou zahraniční obch. spolupráce na MZe
  • setkání Klubu polského kapitálu v ČR za účasti polského velvyslance, dalších politických představitelů a skupinou polských podnikatelů
  • setkání pracovní skupiny PIWI CZ
  • výsledek průzkumu ÚKZUZ: výskyt zlatého žloutnutí v ČR
  • VINO EURO 2022: termín konání 18. – 21. 5. 2022, součástí šampionátu bude i mezinárodní sympozium věnované aktuálních evropským tématům 

Anchor

Spotify