provinařský objektiv /díl#16

29. 11. 2022

provinařský objektiv /díl#16

Tentokráte vás v šetnáctém vydání vinařského zpravodajství informujeme o... 

• návštěvě u ministra zemědělství a zřízení pracovní skupiny při minsterstvu 
• sklizni nejen v ČR, ale i v celé EU
• změně na pozici ředitele Národního vinařského centra 
• vyplácení prostředků restruktualizace vinic v roce 2022
• jednání v Ústeckém kraji a jeho podpoře do Vinařského fondu 

Anchor

Spotify