provinařský objektiv /díl#15

3. 10. 2022

provinařský objektiv /díl#15

Provinařský objektiv se vrací po prázdninové pauze. Již patnácté vydání online zpravodajství přináší v rychlém sledu souhrn informací z aktuálního dění:

• Současná nepříznivá situace 
• Sklizeň v roce 2022
• Přikyselování, zvyšování cukru
• Novelizace vyhlášky 88/2017 
• Výběrové řízení na pozici ředitele NVC

Anchor

Spotify