Projekt "tvůjvinař.cz"

6. 4. 2020

Projekt "tvůjvinař.cz"

Vážení vinaři, navazuji na četné informace o téměř zamrznutém odbytu vína, zejména malých a středních z nás vinařů. Odběratelé z gastro segmentu jsou mimo provoz, vinotéky prodávají zejména vína nižších cenových relací a zahraniční provenience, vinařská turistika je nulová, takže zbývá jen málo kanálu, kde realizovat obchod. Jsem proto velmi rád, že můžeme zprostředkovat nabídku spolupráce s e-shopem

jehož nabídku najdete níže ke stažení. Podmínky jsme vzájemně konzultovali a myslím si, že zejména těm z nás, kteří nemáme možnost provozovat vlastní e-shop a nemáme navázanou spolupráci s již zavedenými, může přinést dobrou příležitost jak ihned zahájit prodej a nejlépe i v něm do budoucna i pokračovat. Zdá se, že on-line formy prodeje, nejen vína, budou v budoucnu nabývat na velkém významu a v celkovém obratu vína budou mít významný podíl.

Ke stažení:

tvujvinar_prezentace

JUDr. Tibor Nyitray
Prezident SV ČR
Svaz vinařů České republiky, Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice, www. svcr.cz
tibor.nyitray@svcr.cz, mobil: +420 608 682 772