Product Feed, a. s.

Product Feed, a. s.

Spoločnosť PRODUCT FEED, a.s. dodáva chovateľom a pestovateľom prírodné produkty a postupy do jednotlivých častí potravinového reťazca za účelom zachovania udržateľného kolobehu živín v prostredí pre zdravší konečný produkt na tanieri. 

 

 

 

Na Kázání ve vinici představí:

Bacteriolit koncentrovan  (ke stažení)

Bacteriosol koncentrovan (ke stažení)

PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

♻️ Baktériosol obsahuje mikroorganizmy vyselektované na kompostoch technológiou Marcela Mézyho. Vďaka nim sú živiny v pôde, ktoré nie sú práve využívané rastlinami uložené v humuse a môžu byť rastlinou neskôr využité podľa potreby. Nedochádza k ich strate vyplavovaním a únikom do atmosféry

Kontaktné osoby:
Ing. Rastislav Bobček Phd. – riaditeľ firmy, 0905 585 893, rbobcek@productfeed.sk 
Katarína Orieščíková – asistentka riaditeľa, 0915 985 232, marketing@productfeed.sk 

Product Feed, a.s.
Hlavná 1538/31
Dunajská Streda 929 01 
www.productfeed.sk