Příjem žádostí dotačního titulu "Investice" (v rámci SOT s vínem) pro období 2021/2022

7. 6. 2021

Příjem žádostí dotačního titulu "Investice" (v rámci SOT s vínem) pro období 2021/2022

SZIF spustil od 1. června 2021, příjem žádostí dotačního titulu "Investice" (v rámci SOT s vínem) pro období 2021/2022. Příjem žádostí pro toto období bude ukončen dne 31. 8. 2021. Bližší informace jsou k dispozici na odkazu https://www.szif.cz/cs/investice (www.szif.cz → SZIF poskytuje → Společná organizace trhu → Rostlinná výroba → Víno/Vinice → Investice).

Příručka pro žadatele je k dispozici na webu SZIF