Příběh pracovní skupiny “tiché víno”

6. 9. 2023

Příběh pracovní skupiny “tiché víno”

V květnu navrhl prezident Svazu vinařů Martin Chlad tehdejšímu ministrovi zemědělství Zdeňku Nekulovi, aby inicioval vytvoření pracovní skupiny napříč resorty a institucemi. V té době se totiž do vinařů a vína opíral kdejaký expert (a leckdo v tom pokračuje), který však nedokázal zodpovědět stěžejní otázku: 

Jak dosáhnout harmonie mezi aspekty zemědělskými, ekonomickými, zdravotními a sociálně-kulturními, které jsou pro révu jako trvalou plodinu a víno jako potravinu typické? To vše, aniž by náš obor byl poškozen, a zároveň byl stát ekonomicky uspokojen a zdraví člověka prospívalo. Ministr Nekula v červnu skončil, ale ještě v tomtéž měsíci dal tedy věci do pohybu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a nově jmenovaný ministr zemědělství Marek Výborný se po svém nástupu v červenci celé záležitosti organizačně ujal.

První přípravné setkání skupiny proběhlo už v červenci a dohodlo se na něm, kdo ve skupině zasedne, kdo ji povede, s jakými cíli a organizačními mechanismy bude pracovat. Ve středu 30. srpna se pracovní skupina sešla poprvé už naostro a vzešly konkrétní úkoly pro vybraná ministerstva a instituce. Za vinařství a vinohradnictví se pracovní skupiny účastní Svaz vinařů ČR, Vinařská asociace, Vinařská unie, Cech českých vinařů, hejtman Jihomoravského kraje, který je zároveň předsedou rady Vinařského fondu.

Aby padlo rozhodnutí o dalším postupu, musí být zřejmé,

  • v jakém stavu je obor nyní;
  • co by zavedení spotřební daně způsobilo;
  • zda a kolik stát vybere;
  • zda a kolik stát utratí na nákladech;
  • co lze a nelze realizovat při stávající legislativě;
  • jaký je stav problematiky v EU atd.

Především tedy mít pro rozhodování reálná fakta a čísla, protože jedině ta mohou prokázat (ne)opodstatněnost takového kroku. A v případě úvah o zavedení nenulové spotřební daně přijít jen se systémovým řešením. Svaz vinařů jde do jednání s tím, že je „uvažovatelné“ jen takové řešení, které vinařství a vinohradnictví v České republice nepoškodí v rámci jednotného trhu Evropské unie, a které bude naši roli jako vinařské země spíše podporovat, nikoli poškozovat.  

Je nutné také podotknout, že práce skupiny se nijak neváže na podobu konsolidačního balíčku, jak se objevuje v některých médiích.