Představenstvo PIWI International 26. a 27. ledna 2018 v Prien am Chiemse (Bavorsko)

29. 1. 2018

Představenstvo PIWI International 26. a 27. ledna 2018 v Prien am Chiemse (Bavorsko)

Letošní první představenstvo PIWI International se uskutečnilo, stejně jako před rokem, v lázeňském Prien u jezera Chiemsee pod Alpami. Byly projednány organizační záležitosti, o některých bylo rozhodnuto na místě, jiné budou předloženy valné hromadě, která se letos uskuteční v prvním srpnovém týdnu ve štýrském Leibnitz, v tamní vinařské škole a bude volební. S valnou hromadou bude tradičně spojena exkurze po vinařství v okolí, letos by to mělo být mimo Štýrska i Slovinsko.

K nejdůležitějším projednávaným bodům patřilo:

  • zpráva o hospodaření organizace;
  • vložné na soutěž PIWI Weinpreis, kde členové PIWI International budou hradit 79 €/vzorek, nečlenové 110 €/vzorek;
  • pojištění organizace – problém je s tím, že sídlo není v členském státě EU, ale ve Švýcarsku;
  • nový propagační materiál v němčině a angličtině;
  • opětovné navázání spolupráce s maďarskými vinaři;
  • účast na veletrhu Intervitis-Interfructa 2018 společným stánkem s německou organizací Ecovin;
  • stanovení pravidel pro používání chráněného loga PIWI International;
  • počítačový program pro správu komunikace s členy.

Dále byla dohodnuta záštita PIWI International nad akcí HIBERNAL FÓRUM Šardice 2018. Soutěže se zúčastní prezident Josef Engelhart, který zajistí několik soutěžních zahraničních vzorků vín PIWI odrůd a bude mít i přednášku.

O účast na část jednání představenstva požádali zástupci dalších tří regionálních sdružení z Itálie, ale nakonec se jednání z důvodů nemoci zúčastnil jen předseda spolku PIWI Lombardie, předseda z Jižních Tyrol je členem představenstva. Oba společně hovořili o těžké pozici vinařů produkujících víno z PIWI odrůd. V Jižních Tyrolích uvažují o vzniku DOC (CHOP) s PIWI odrůdou. Odhadují, že se tam pěstuje 60 až 70 ha PIWI odrůd, které se tak podílí asi 1 % na ploše vinic regionu. Odhad je to proto, že oficiálně je přiznáno daleko méně, většinu pěstitelů révy vinné tvoří členové vinařských družstev, která nepřijímají hrozny PIWI odrůd ke zpracování na víno DOC a za zemské víno (CHZO) je nižší cena. Proto i veřejné degustace se uskutečňují se vzorky vín, které jsou pouze číslovány, stejně tak anonymní je i pěstitel. Nikdo nezná ani název odrůdy. Zástupce z Lombardie požadoval mezinárodní regulaci odrůd PIWI, pokud možno včetně ceny vína. Představenstvo se usneslo, že regulaci si musí v rámci pravidel SOT s vínem v EU a národních předpisů zajistit PIWI Lombardie.

Příští jednání představenstva se uskuteční v květnu 2018 v Oppenheimu.

Obr. 1: Účastníci jednání představenstva, zleva: zástupce PIWI Lombardie (nečlen představenstva), Wolfgang Renner (A), Hanno Mayr (I), Josef Engelhart (D, president), Katja Galler (D, pokladník), Bruno Bosshart (CH), Stefan Birkel (A, kontrolor), Jiří Sedlo (CZ, vicepresident), Ralph Dejas (D, sekretariát). Foto Gisela Wüstinger