Pozvánka na webinář Podání Jednotné žádosti 2023

1. 2. 2023

Pozvánka na webinář Podání Jednotné žádosti 2023

Dovolujeme si Vás jménem Ministerstva zemědělství pozvat na informační webináře k podmíněnosti, environmentálním opatřením a přímým platbám před podáním jednotné žádosti v roce 2023 určené zejména pro zemědělské podnikatele.

Záměrem je poskytnout žadatelům o dotace ucelený přehled informací o jednotlivých nařízeních vlády a současných změnách pro jejich snadnější orientaci v aktuálních požadavcích na hospodaření, vyplňování jednotné žádosti a souvisejících tématech.

Účast na webinářích je bezplatná, přednášejícími budou gestoři opatření z Ministerstva zemědělství.

Webináře se uskuteční v termínech: 15., 22., 28. února, 1., 7., 8., 15., 22., 28., 29. března 2023. V případě zájmu o účast na webináři se registrujte na Vámi vybraný termín na www.agronavigator.cz/kalendar-akci, nejpozději 2 pracovní dny před termínem webináře.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Věříme, že informace prezentované na webináři budou přínosem pro Vaši náročnou zemědělskou praxi a těšíme se na Vaši účast.

S pozdravem

Ing. Pavla Hanzíková

koordinační, projektový a programový pracovník

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Oddělení vzdělávání a certifikace

Ke stažení:

Pozvánka webináře Jednotná žádost 2023

Mánesova 1453/75

120 00 Praha 2

Tel.: +420 222 000 234

Mobil: +420 724 571 766

hanzikova.pavla@uzei.cz

www.uzei.cz